Mamy 9120 aktualnych szkoleń oraz 5275 firm szkoleniowych. Dziś dodano 7 szkoleń.

Szkolenie: CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 22 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: CONTROLLING INWESTYCYJNY - ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie realizowane jest w formie dyskusji, ale również z wykorzystaniem pracy na komputerach. W trakcie szkolenia analizowane jest studium przypadku. Uczestnicy wraz z prowadzącym przygotowują wieloletni model finansowy, który uwzględnia wszystkie zagadnienia związane z planowaniem, realizacją, a także rozliczeniem projektu inwestycyjnego.
Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z poszczególnymi elementami procesu inwestycyjnego oraz przekazanie umiejętności zastosowania wszystkich narzędzi niezbędnych do zarządzenia projektem od strony controllingowej. Te umiejętności pozwolą inwestorom na optymalne zaplanowanie i kontrolę przebiegu inwestycji, a także dokonanie analizy postinwestycyjnej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z budową i strukturą projektu inwestycyjnego. Dowiedzą się jak efektywnie zarządzać procesem inwestycynym w przedsiębiorstwie. Zdobędą także praktyczne umiejętności z zakresu projektowania biznesplanu.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert Frr
Wielkość grupy: 15
Program: Dzień I

1. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi:
- Istota projektu, w tym projektu inwestycyjnego
- Zarządzanie projektami i procesem inwestycyjnym

2. Budowa i struktura projektu inwestycyjnego:
- Analiza strategiczna – cele i zakres projektu
- Planowanie projektu inwestycyjnego
- Dane wejściowe – jak skutecznie je zebrać i przeanalizować
- Efektywność biznesowa działań w projekcie inwestycyjnym
- Zasady ujmowania przychodów i kosztów
- Ryzyka projektowe

3. Planowanie przepływów finansowych:
- Nakłady a koszty
- Amortyzacja i jej wpływ na opłacalność
- Popyt i jego wpływ na wielkość sprzedaży
- Planowanie kosztów bezpośrednich, wielkości zatrudnienia
- Planowanie kosztów pośrednich
- Planowanie kapitału pracującego (zapasy, należności, zobowiązania)
- Obsługa finansowa inwestycji
- Rachunek zysków i strat, cash flow, bilans

Dzień II

4. Analiza efektywności i opłacalności.
- Istota analizy wskaźnikowej
- Analiza wskaźnikowa: rentowności, płynności, zadłużenia, sprawności zarządzania
- Analiza opłacalności projektu (Payback, Discount Payback, NPV, NTV, PI, IRR, MIRR)

5. Analiza wrażliwości i analiza scenariuszowa

6. Case study – analiza strategiczna i biznesplan
Wymagania: Szkolenie w szczególności skierowane jest do:
- Managerów obszarów finansów, controllingu, głównych księgowych, analityków finansowych, pracowników odpowiedzialnych za kontrolę finansową i biznesową,
- Generalnych inwestorów, wykonawców,
- Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością projektów inwestycyjnych,
- Wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu