Mamy 9805 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej z wykorzystaniem komputerów. W trakcie szkolenia realizowane jest studium przypadku. Przez większą część zajęć uczestnicy pracują wspólnie z wykładowcą przygotowując wieloletni model finansowy. Analiza case study pozwala na kompleksowe spojrzenie na wszystkie analizowane zagadnienia związanych z planowaniem, analizą i oceną projektu inwestycyjnego.
Cel szkolenia:

Zaprezentowanie w jaki sposób dokonywać analiz niezbędnych do stworzenia dobrego biznesplanu. Uczestnicy poznają rolę, funkcje oraz zasady tworzenia biznesplanów. Dowiedzą się jakie informacje należy zawrzeć w każdej z części biznesplanu.
Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia biznesplanu. Dowiedzą się na jakie elementy należy zwrócić uwagę, aby uwypuklić je pod kątem późniejszej oceny projektu inwestycyjnego. Poznają również metody przygotowywania prognoz finansowych oraz sposoby analizy ef
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 10
Program: Dzień I:

1. Cel i potrzeba zarządzania finansowego:
- istota projektów inwestycyjnych
- maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
- mierzalność realizacji celów przedsiębiorstwa

2. Zmiana wartości pieniądza w czasie:
- zmienność wartości pieniądza w czasie a inflacja
- porównywalność kwot w różnych okresach

3. Szacowanie wolnych przepływów finansowych:
- różnica pomiędzy przepływami pieniężnymi netto, operacyjnymi przepływami pieniężnymi a wolnymi przepływami pieniężnymi

4. Mierniki oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR):
- kryteria decyzyjne
- IRR – stosować czy nie?
- wybór pomiędzy kilkoma identycznie rentownymi projektami

Dzień II:

5. Etapy przygotowania biznesplanu:
- prognozy operacyjne
- prognozy sprzedaży
- koszty stałe i zmienne
- ocena wskaźnikowa
- kluczowe wskaźniki efektywności
- analiza wrażliwości

6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje:
- kształtowanie się kosztu kapitału obcego
- czynniki wpływające na poziom kosztu kapitału własnego
- dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego

7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem:
- poziomy należności
- zarządzanie zapasami
- poziomy gotówki
Wymagania: Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach samodzielnych oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu opracowania biznesplanów projektów inwestycyjnych.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu