Mamy 9253 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: AKADEMIA WINDYKACJI

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Windykcja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 22 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: AKADEMIA WINDYKACJI
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Windykcja
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Akademia Windykacji to praktyczny projekt doradczo-szkoleniowy, obejmujący windykację miękką i twardą. Akademia Windykacji została stworzona, aby wszechstronnie przygotować osoby zajmujące się windykacją do praktycznych działań związanych z odzyskiwaniem należności. Akademia powstała z myślą o tych, którzy chcą zajmować się windykacją docelowo lub dodatkowo - może być bardzo przydatna zarówno dla początkujących windykatorów, jak również doświadczonych, pragnących zaktualizować swoją wiedzę. Szkolenie składa się z trzech niezależnych modułów.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: Moduł I

1. Pojęcie windykacji
2. Źródła informacji - jak i gdzie sprawdzić dłużnika?
b) oświadczenia które dobrze uzyskać od dłużnika
c) odpowiedzialność za zobowiązania w zależności od formy prawnej działalności gospodarczej
d) odpowiedzialność współmałżonka
e) odpowiedzialność spadkobierców
3. Umowa Handlowa – co warto zapisać w umowie w celu zabezpieczenia roszczeń?

Moduł II

1. Instrumenty zabezpieczające wierzytelności
a) porównanie sposobów zabezpieczeń:

zabezpieczenia rzeczowe:
• zastaw,
• hipoteka,
• przewłaszczenie na zabezpieczenie,
• kaucja gwarancyjna,
• blokada rachunku bankowego,

zabezpieczenia osobiste:
• poręcznie cywilne,
• gwarancja,
• przejecie długu,
• przystąpienie do długu,
• przelew wierzytelności,
• weksel i poręcznie wekslowe,

zabezpieczenia w eksporcie:
• ubezpieczenie należności
• factoring
• akredytywa dokumentowa
• inkaso dokumentowe
• inkaso spedytorskie

2. Przedawnienie roszczeń – rola czasu w procesie dochodzenia spłaty należności, co można zrobić z przedawnioną należnością?

Moduł III

1. Kategorie dłużników. Dlaczego nie płacą?
2. Zasady konstruowania skutecznej rozmowy windykacyjnej
a) 7 podstawowych zasad skutecznych negocjacji telefonicznych
b) umiejętność komunikowania celów i intencji – techniki aktywnego słuchania
c) stres oraz trudne rozmowy – sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
d) „stosowany język” – oddziaływanie słownictwa na dłużnika, wpływ „słów” na jego stany emocjonalne,
e) najczęstsze pułapki językowe (warsztaty)
f) wybrane prawa perswazji – czyli jak ułatwić sobie dojście do porozumienia z dłużnikiem (warsztaty)
g) gra psychologiczna – najpraktyczniejsze techniki negocjacji i wpływu na zachowanie dłużnika.
h) jak radzić sobie z metodami uników i gier manipulacyjnych stosowanymi przez dłużnika (warsztaty)
i) najczęściej stosowane „chwyty” tzw. brudne formy negocjacji
j) błędy negocjacyjne wierzyciela podczas windykacji
k) czego nie może windykator

3. Windykacja przedsądowa
a) cele windykacji przedsądowej oraz czynniki mające decydujący wpływ na skuteczność windykacji
b) etapy windykacji (spirala windykacyjna) – krok po kroku
c) różnorodne działania dyscyplinujące do zapłaty:
• wezwania do zapłaty – stopniowanie treści oraz list adwokacki
• Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
(art. 286,300, 301,302,308,270 K.K)
• „stalking” – czy windykatorzy maja prawo do obaw ?
• oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
• ogłoszenie w portalu internetowym
• uznanie wierzytelności
• powiadomienia sms
• ugoda przedsądowa
• potrącenie
• zlecenie windykacji firmie zewnętrznej
i inne...

Moduł IV

1. Praktyka dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego
a) jakość dokumentacji a warianty postępowania na etapie sądowym
b) rodzaje postępowań: zwykłe, upominawcze, nakazowe, uproszczone – omówienie różnic
c) co to jest właściwość przemienna?
d) E-Sąd – na czym polega?
e) Koszty postępowania sądowego
f) tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy – w oparciu o jakie orzeczenie możemy egzekwować należności u komornika?
g) klauzula wykonalności – jej uwarunkowania?

2. Monitoring przed egzekucyjny
a) Zanim skierujesz wniosek egzekucyjny do komornika, praktyczne wskazówki
b) Instytucje w których wierzyciel sam nie uzyska informacji?
c) Zmiany w regulacji sądowego wyjawienia majątku – praktyczne wykorzystanie wniosku

3. Zasady współpracy z komornikiem podczas egzekucji należności
d) Skuteczne sposoby wpływania wierzyciela na komornika w celu pozyskania informacji potrzebnych do egzekucji
e) Wniosek egzekucyjny – co powinien zawierać, najczęstsze błędy popełniane we wniosku egzekucyjnym
f) Opłata egzekucyjna stosunkowa a stała, wydatki egzekucyjne (zaliczka na czynności komornika)
g) Omówienie wybranych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych z uwagi na sposób ich prowadzenia
• Egzekucja z ruchomości m.in.: co to jest sprzedaż z wolnej ręki
• egzekucja z wynagrodzenia za prace,
• egzekucja z rachunków bankowych,
• egzekucja z nieruchomości,
• egzekucja z ułamkowej części nieruchomości,
• uproszczona egzekucja z nieruchomości
• egzekucja z innych wierzytelności,
• egzekucja z innych praw majątkowych,
h) Podział sum uzyskanych z egzekucji – kolejność zaspokajania wierzycieli
i) zawieszenie, umorzenie, zakończenie postępowania egzekucyjnego
j) Co to jest zbieg egzekucji?
k) Granice egzekucji oraz środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
Wymagania: Adresaci szkolenia:

w szczególności pracownicy działów windykacji
pracownicy działów sprzedaży, windykacji oraz finansowo-księgowych zaangażowanych w proces weryfikacji informacji o kontrahencie, kliencie, dłużniku,
osoby zajmujące się monitorowaniem płatności i ściąganiem należności, chcące podnieść swoje kwalifikacje,
menadżerowie, indywidualni przedsiębiorcy, właściciele małych i średnich firm odpowiedzialni za ich sytuację finansową
wszystkie osoby, które w swojej pracy wykorzystują telefon jako narzędzie do kontaktu z klientami i kontrahentami mającymi problem z regulowaniem należności
polecane także przedstawicielom handlowym, których cele i prowizje uzależnione są od terminowych płatności
osoby chcące przekwalifikować się lub pozyskać nowe umiejętności
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu