Mamy 9781 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 33 szkoleń.

Szkolenie: PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Wnioski o dotacje

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ - warsztaty praktyczne dla przedsiębiorstw
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Wnioski o dotacje
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:

przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu możliwości pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER);
przedstawienie zasad dotyczących aplikowania o wsparcie finansowe w ramach programu;
omówienie zagadnień dotyczących prawidłowej konstrukcji projektu, w tym budżetu;
przygotowanie uczestnika szkolenia do samodzielnego wyszukiwania możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w ramach programu PO WER;
przygotowanie uczestnika szkolenia do samodzielnego aplikowania o środki w ramach programu PO WER.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

zapoznanie się z aktualnym możliwościami pozyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w ramach programu PO WER;
zdobycie umiejętności samodzielnego wyszukiwania odpowiednich działań/konkursów w celu pozyskiwania funduszy unijnych w ramach PO WER;
nabycie umiejętności analizy projektów pod kątem możliwości uzyskania wsparcia przez dane przedsiębiorstwo;
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Fundusze strukturalne - możliwości uzyskania wsparcia z Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2014-2020.

2. Określenie jakie są możliwości wsparcia przedsiębiorstw w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), źródła informacji o programie.

3. Omówienie najistotniejszych różnic pomiędzy Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki a Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, w kwestiach istotnych dla przedsiębiorstw.

4. Wybór działań i konkursów pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa.

5. Wstępna ocena pomysłu na projekt pod kątem wymagań konkursowych.

6. Procedury aplikacyjne.

7. Zasady konstruowania projektów, omówienie logiki wniosku.

8. Przygotowanie budżetu projektu m.in. określenie zasad kwalifikowalności wydatków.

9. Zatrudnianie personelu.

10. Zasada konkurencyjności.

11. Omówienie narzędzi informatycznych – praca w systemie SOWA.

12. Procedura oceny wniosku.

13. Najczęstsze błędy popełniane przy aplikowaniu o środki na projekty miękkie.
Wymagania: Adresaci szkolenia:

osoby prowadzące działalność gospodarczą;
specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych;
osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu