Mamy 9120 aktualnych szkoleń oraz 5275 firm szkoleniowych. Dziś dodano 7 szkoleń.

Szkolenie: SYMFONIA ONE PAYROLL KADRY I PŁACE

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06, 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SYMFONIA KADRY I PŁACE - warsztaty praktyczne
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami systemu Symfonia Kadry i Płace. Szkolenie przeznaczone dla użytkowników, którzy rozpoczynają pracę z programem, dla firm średnich i dużych, zarówno z prostym systemem wynagrodzeń (wynagrodzenie zasadnicze, godzinowe, premie) jak również dla firm z bardziej skomplikowanym systemem wynagrodzeń (nietypowe składniki wynagrodzeń, różnego typu potrącenia). Umożliwia zapoznanie się nie tylko z podstawowymi funkcjami programu, ale również ze sposobem definiowania własnych elementów kadrowo-płacowych, wzorców czasu pracy oraz zdarzeń kadrowych.

Uczestnik po szkoleniu:
- nauczy się samodzielnej pracy w programie Symfonia Kadry i płace,
- pozna podstawowe zasady prawidłowej pracy w programie,
- zapozna się z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej w programie,
- pozna sposobów naliczania wynagrodzeń,
- zapozna się ze sposobami wykorzystania kalendarza, zdarzeń, wzorców.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: 1.Omówienie filozofii programu.

2.Tworzenie nowych elementów kadrowo-płacowych (składników wynagrodzeń, potrąceń, naliczeń od listy płac itp.).
Omówienie typów elementów kadrowo-płacowych.
Szczegółowe zapoznanie się z budową poszczególnych elementów.
Definiowanie własnych elementów kadrowo-płacowych.

3.Zestawy elementów kadrowo-płacowych.
Uzupełnianie składu list płac oraz kart wynagrodzeń, tworzenie własnych list płac oraz kart wynagrodzeń i pasków dla pracowników.
Uzupełnianie zestawów kadrowych o nowe elementy kadrowe.

4.Definiowanie wzorców kadrowo-płacowych - omówienie sposobu funkcjonowania wzorców w programie i możliwości ich wykorzystania.

5.Zdarzenia.
Funkcje zdarzeń w programie.
Kartoteka zdarzeń i akcji.
Modyfikacja zdarzenia przyjęcia do pracy.

6.Modyfikacja kalendarzy.
Tworzenie wzorców dni roboczych.
Tworzenie tygodniowych wzorców czasu pracy.
Inicjalizacja kalendarza dla wzorca pracownik etatowy.
Tworzenie wzorców czasu pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla pracowników na niepełnym etacie.
Omówienie roli poprawnego zdefiniowania czasu pracy dla rozliczeń urlopowych.

7.Omówienie roli funkcjonalności Okresów płacowy i List płac.
Dodawanie okresów podstawowych.
Dodawanie okresów pomocniczych dla list dodatkowych (urlopy macierzyńskie, wychowawcze, świadczenia socjalne, umowy cywilno-prawne, itp.
Zmiana właściwości okresu.
Wybór okresu do pracy.
Zamykanie, naliczanie okresów. Omówienie roli zamykania okresów dla poprawności naliczeń i wydruku raportów.
Listy płac – równoczesna funkcjonalność dla okresów .
Dodawanie Listy płac podstawowej.
Dodawanie List płac pomocniczych (np. Ryczałt samochodowy).
Zmiana właściwości List płac.
Edycja Listy płac.
Naliczanie , zamykanie List płac.

8.Pracownicy.
Wprowadzanie pracowników.
Tworzenie systemu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przed rozpoczęciem pracy w programie Kadry i Płace.
Przyjmowanie nowych pracowników, zwalnianie pracowników, aneksy do umów o pracę.
Rozliczanie chorób, urlopów, zasiłków macierzyńskich i wychowawczych, itp.
Wprowadzanie danych uzupełniających do wyliczania zasiłków i urlopów.
Sposoby wprowadzania zdarzeń do kalendarzy pracowników.
Wprowadzenie danych płacowych i kadrowych.

9.Umowy cywilnoprawne – wprowadzanie i rozliczanie.
Umowy zlecenia, umowy o dzieło, prawa autorskie.
Umowy jednorazowe oraz rozliczane w dłuższych okresach czasu.

10.Raporty - wydruk listy płac, kart wynagrodzeń , przelewów dla pracowników, PIT, deklaracji ZUS oraz wybranych raportów kadrowych.

11.Archiwizacja danych.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
osoby które rozpoczynają pracę z programem i chciałyby nauczyć się podstawowej obsługi programu
osoby które już pracują na programie i chciałyby pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu
osoby które chciałyby administrować programem
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu