Mamy 9249 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 22 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: FINANSISTÓW
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest prezentacja i analiza zagadnienia możliwości optymalizacji podatkowej. Szkolenie dzięki analizie konkretnych przypadków, w tym także przedstawionych przez uczestników szkolenia, będzie miało wyraźnie zarysowany praktyczny charakter. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę o możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych swojej działalności biznesowej. Jednocześnie omówione zostaną zagrożenia i pułapki struktur optymalizacyjnych wraz z metodami na ich uniknięcie.

Korzyści dla uczestników:
zwiększenie świadomości o roli optymalizacji podatkowej
pogłębienie wiedzy z zakresu metod wyboru najkorzystniejszego wariantu podatkowego dla podatnika
nabycie wiedzy w zakresie zmian podatkowych w obszarach optymalizacji
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: I. Podstawowe pojęcia polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego

a. ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy a rezydencja podatkowa
b. metody unikania podwójnego opodatkowania
c. zakład podatkowy

II. Ogólna charakterystyka podatków w prawie polskim i prawie międzynarodowym

a. Podatki dochodowe / przychodowe – podatek dochodowy od osób prawnych – podatek od dochodów z działalności gospodarczej – podatek od zysków kapitałowych – podatek dochodowy od osób fizycznych – podatki od przychodów pobierane u źródła itp.)
b. Podatki majątkowe
c. Podatki pośrednie – VAT i podatek obrotowy
d. Podatki do darowizn i sukcesji generalnej.

III. Ustawowe i stosowane w praktyce metody zwalczania procederu unikania opodatkowania

a. Szczególny reżim kontroli transakcji z podmiotami powiązanymi i podmiotami w ‘rajach podatkowych’ - kontrola cen transferowych
b. Podatki u źródła
c. Wymiana informacji podatkowych
d. Kontrola przepływów finansowych – ograniczenia dewizowe
e. Kontrola w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów

IV. Optymalizacja podatku dochodowego od osób prawnych

1. Obniżanie podstawy opodatkowania
a. Spółka ‘kosztowa’
b. Spółka ‘zakupowa’
c. Kreowanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych – zwiększanie podstawy odpisów amortyzacyjnych.
2. Konwersja na dochód zwolniony z opodatkowania
3. Alokacja dochodu na rzecz jednostek korzystając z ulg i zwolnień podatkowych lub zlokalizowanych w obszarach nisko-podatkowych
a. ‘Raje podatkowe’ – ogólna koncepcja i wybrane jurysdykcje
b. Nisko-podatkowe kraje / obszary EU (Estonia, Cypr, Malta, Irlandia, SSE)
c. Fundusze inwestycyjne

V. Optymalizacja podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Konwersja dochodu na dochód zwolniony od podatku lub nisko-podatkowy
a. Liniowa stawka podatku dochodowego w Polsce
b. Ryczałt ewidencjonowany
c. Likwidacja spółki osobowej
2. Podatki od przychodów pasywnych
a. Opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zagranicznych spółkach osobowych (UK, Cypr, Słowacja)
b. Management fee (UK, ZEA)
c. Dywidenda (Luksemburg)
3. Szczególne rozwiązania:
a. Darowizny
b. Dopłaty rzeczowe do spółek kapitałowych

VI. Optymalizacja VAT

1. Zarządzania przepływami VAT
a. Wiązanie płatności VAT z zapłatą za towar / usługę
b. Usługi transgraniczne – rozliczanie VAT
2. Korzystanie z niższych stawek VAT w innych krajach EU
Wymagania: Adresaci szkolenia:
kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
dyrektorzy finansowi
główni księgowi
pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących
się kwestiami ekonomicznymi i finansowymi.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu