Mamy 9360 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06, 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Wierzyciel kierując sprawę do sądu liczy na odzyskanie swojej należności drogą prawną.Gdy po wygraniu postępowania sądowego w sprawach o zapłatę nadchodzi czas na odebranie swojej należności - przekazuje sprawę do komornika.W wielu przypadkach wierzyciel nie dysponuje niestety wiedzą o dłużniku i posiadanym przez niego majątku; w innych przypadkach nie wie, które informacje może wykorzystać w celu skutecznej egzekucji należności. Komornikowi natomiast dotarcie do tych informacji zajmie trochę cennego czasu, zwłaszcza gdy istnieją jeszcze inni wierzyciele, a upływający czas to nieskuteczność egzekucji oraz ryzyko wyzbywania się majątku przez dłużnika...

Z tego właśnie powodu warto poznać możliwości poszukiwania majątku dłużnika przez wierzyciela przed złożeniem wniosku egzekucyjnego oraz skuteczne metody wpływania wierzyciela na komornika w celu pozyskania informacji potrzebnych do egzekucji. Warto przede wszystkim poznać korzyści i zagrożenia wybranych sposobów egzekucji należności
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: I. Ogólnie o egzekucji – podstawowe pojęcia
a) Wierzyciel, dłużnik, komornik,
b) Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy
- co to jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE)?
- co to jest Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)?
c) Klauzula wykonalności – zmiany w regulacjach prawnych.

II. Wniosek egzekucyjny
a) Co powinien zawierać wniosek egzekucyjny – elementy?
b) Wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego
c) Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu wniosków egzekucyjnych

III. Koszty egzekucji (we wniosku i w czasie egzekucji)
a) Opłata egzekucyjna stosunkowa a stała
b) Wydatki egzekucyjne (zaliczka na czynności komornika)
c) Obniżenie opłaty egzekucyjnej

IV. Przebieg postępowania egzekucyjnego
1. Sposoby poszukiwania majątku dłużnika – umiejętność ustalenia rzeczywistego stanu majątkowego dłużnika przed wszczęciem egzekucji
a) Monitoring egzekucyjny wierzyciela
b) wykorzystanie komornika jako źródła informacji
c) zmiany w regulacji sądowego wyjawienia majątku – praktyczne wykorzystanie wniosku
d) Co może zrobić wierzyciel w razie śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego?
e) Gdzie wierzyciel samemu nie uzyska informacji?
2. Co to jest system „ognivo”?
3. Co to jest Centralna Baz Danych Ksiąg Wieczystych?
4. Co to jest zbieg egzekucji?

V. Omówienie wybranych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych z uwagi na sposób ich prowadzenia
a) Egzekucja z ruchomości m.in.: co to jest sprzedaż z wolnej ręki
b) egzekucja z wynagrodzenia za prace,
c) egzekucja z rachunków bankowych,
d) egzekucja z nieruchomości,
e) egzekucja z ułamkowej części nieruchomości,
f) uproszczona egzekucja z nieruchomości
g) egzekucja z innych wierzytelności,
h) egzekucja z innych praw majątkowych,

VI. Plan podziału sum uzyskanych z egzekucji - kolejność zaspokajania wierzycieli

VII. Granice egzekucji – skarga na czynności komornika, powództwo

VIII. Zakończenie egzekucji
Wymagania: Adresaci szkolenia:
osoby chcące przekwalifikować się lub pozyskać nowe umiejętności
pracownicy przedsiębiorstw i instytucji odpowiedzialni za prowadzenie windykacji i egzekucji oraz pracownicy działów prawnych
windykatorzy pragnący podnieść swoje kwalifikacje
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu