Mamy 9644 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO PRACY W 2018 ROKU

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06, 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRAWO PRACY W 2018 ROKU
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w 2017 roku w kontekście dotychczasowych rozwiązań. Szkolenie dzięki licznym przykładom ilustrującym najnowsze orzecznictwo, wskaże odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy po aktualnych zmianach oraz pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Monika Zielińska
Program: I. Zmiany w prawie pracy w 2017 roku
1. Świadectwo pracy
2. Regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń
3. ZFŚS po zmianach
4. Łączne powierzenie mienia – umowa o współodpowiedzialności materialnej
5. Wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
6. Zasady udostępniania danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika w postepowaniu dotyczącym legalizacji pobytu cudzoziemców
7. Minimalne wynagrodzenie pracownika po zmianach od 01.01.2017 r.
8. Nowe obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem do pracy – syndrom pierwszej dniówki:
II. Projektowane zmiany w prawie pracy w 2018 i 2019 roku
Czas pracy
I. Podstawowe zagadnienia związane z czasem pracy

II. Normy i wymiar czasu pracy – w teorii i w praktyce
• Ustalanie dobowej, przeciętej i łącznej tygodniowej normy czasu pracy
• Ustalanie wymiaru czasu pracy
• Okresy rozliczeniowe (oraz analiza możliwości stosowania określonych okresów rozliczeniowych w różnych systemach czasu pracy)

III. Systemy czasy pracy – charakterystyka i analiza porównawcza
• Podstawowy system czasu pracy
• Zadaniowy system
• Równoważny system
• System czasu pracy w ruchy ciągłym
• Szczególne systemy: przerywany, weekendowy, skróconego tygodnia, indywidualny

IV. Praca w godzinach nadliczbowych – ustalanie przekroczenia dobowej i tygodniowej normy według wytycznych MPiPS oraz PIP

V. Praca w porze nocnej, w niedziele i w święta- różne interpretacje

VI. Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy

VII. Odpoczynek dobowy i tygodniowy – zasady ustalania
Wymagania: Adresaci szkolenia:
pracodawcy, właściciele firm, samodzielnie rozliczający swoich pracowników,
kadra kierownicza i zarządzająca,
menedżerowie personalni,
pracownicy działów kadr i płac,
wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie pracy.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu