Mamy 8512 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06, 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki, zdobędą cenne wskazówki związanych m.in. z ujęciem księgowym poszczególnych operacji i rozliczaniem dotacji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR - Adam Osenkowski
Wielkość grupy: 10
Program: I. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

II. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym
1) Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,
2) Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
3) Wyodrębniona ewidencja rozrachunków,
4) Wyodrębniona ewidencja kosztów,
5) Wyodrębniona ewidencja przychodów,
6) Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków,
7) Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań,
8) Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.

III. Ogólne zasady kwalifikowalności
1) Kwalifikowalność projektów,
2) Zakres geograficzny kwalifikowalności,
3) Trwałość projektu.

IV. Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków
1) Wkład niepieniężny,
2) Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu,
3) Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu,
4) Amortyzacja,
5) Wynagrodzenia,
6) Podróże służbowe,
7) Zakup środków trwałych:
a. Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
b. Zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu
8) Zakup gruntu,
9) Zakup nieruchomości zabudowanej,
10) Leasing i inne techniki finansowania niepowodujące natychmiastowego przeniesienia prawa własności,
11) Podatek od towarów i usług,
12) Koszty ogólne,
13) Pomoc techniczna,
14) Mieszkalnictwo,
15) Instrumenty inżynierii finansowej,
16) Błędy popełniane przy kwalifikowalności kosztów.

V. Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)
1) Podstawa opodatkowania,
2) Obowiązek podatkowy,
3) Podatek VAT naliczony i prawo do odliczenia,
4) Dokumenty uprawniające do odliczenia podatku VAT,
5) Moment odliczenia,
6) Bezpośredni zwrot VAT na rachunek bankowy,
7) Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego,
8) Rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT,
9) Analiza aktualnego orzecznictwa i przykładowych indywidualnych interpretacji podatkowych.

VI. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
1) Dokumenty finansowo-księgowe,
2) Dokumenty merytoryczne.

VII. Zarządzanie finansami projektu
1) Rola księgowego w projekcie,
2) Współpraca z koordynatorem.

VIII. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
1) Kontrola merytoryczna,
2) Kontrola formalna,
3) Kontrola rachunkowa,
4) Kontrola dokumentów,
5) Kontrola na miejscu,
6) Przygotowanie do kontroli,
7) Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
 

Poleć szkolenie znajomemu