Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: „Zasady techniki prawodawczej” wydane są w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, czyli aktu prawnego powszechnie obowiązującego. Do ich stosowania zobowiązane są wszelkie organy stanowiące prawo.Niezgodność uchwały z „Zasadami techniki prawodawczej” może być uznana za istotne naruszenie prawa. Oferowane szkolenie obejmuje przedstawienie praktycznych aspektów ostatniej nowelizacji „Zasad techniki prawodawczej” ze szczególnym uwzględnieniem jej skutków dla tworzenia i redagowania aktów prawa miejscowego. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia legislacyjne o charakterze podstawowym, kluczowe dla prawidłowego zredagowania aktu prawnego. Wiele miejsca poświęcono tym technikom legislacyjnym, których zastosowanie sprawia problemy w praktyce redagowania aktów prawa miejscowego.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR- Radosław Radosławski
Wielkość grupy: 10
Program: CZĘŚĆ I
(teoretyczna)

Podstawowe problemy legislacyjne związane z redagowaniem aktów prawa miejscowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów objętych ostatnią nowelizacją ZTP.

1. Znaczenie zasad techniki prawodawczej: jakie mogą być konsekwencje ich nieprzestrzegania i jak zasady techniki prawodawczej łączą się z regułami wykładni.

2. Redagowanie uchwały – aktu prawa miejscowego:
tytuł,
podstawa prawna,
oznaczanie przepisów uchwały i ich systematyzacja,
struktura uchwały,
przepisy ogólne,
kolumnowa budowa przepisu,
użycie spójników,
typowe środki techniki prawodawczej,
przepisy końcowe.

3. Nowelizacja uchwały.

4. Tekst jednolity.

5. Sprostowanie błędu.

CZĘŚĆ II
(warsztatowa)

1. Przygotowanie projektu uchwały na podstawie wybranego upoważnienia ustawowego.

2. Przygotowanie nowelizacji projektu według określonych założeń wstępnych.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
wszelkie organy stanowiące prawo, w tym:
rady gmin
rady powiatów
wójtowie
burmistrzowie
prezydenci miast
pracownicy komórek organizacyjnych opracowujący projekty aktów prawa
pracownicy departamentów ds. prawnych dokonujący oceny formalnoprawnej projektów aktów prawa wewnętrznego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu