Mamy 8600 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE W OPARCIU O MSR/MSSF

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE W OPARCIU O MSR/MSSF
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Katarzyna Kobiela-Pionnier
Program: I. Aktywa trwałe i obrotowe.

1. Wartość godziwa (MSSF 13):
podstawowe pojęcia,
koszty transakcyjne,
sposób wykorzystania a wartość godziwa,
techniki wyceny.

2. Zapasy (MSR 2):
dzień początkowego ujęcia i wycena,
wycena na dzień bilansowy,
transakcje sprzedaży i odkupu,
sprzedaż z prawem zwrotu,
zapasy w transakcjach komisowych,
odpisy z tytułu wolnorotującego zapasu,
wyłączenie zapasów z ksiąg rachunkowych.

3. Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16):
dzień początkowego ujęcia i wycena,
wycena na dzień raportowy w oparciu o koszt historyczny
wycena na dzień raportowy w oparciu o wartość przeszacowaną
amortyzacja,
części zamienne,
remonty i modernizacja,
koszty demontażu,
wyłączenie z ksiąg rachunkowych.

4. Wartości niematerialne i prawne (MSR 38):
dzień początkowego ujęcia i wycena,
amortyzacja,
aktywa wytworzone we własnym zakresie,
aktywa nabyte w ramach połączeń jednostek gospodarczych,
prace badawcze i rozwojowe,
wycena na dzień bilansowy,
wyłączenie z ksiąg rachunkowych.

5. Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40):
czym jest nieruchomość inwestycyjna,
ujęcie i wycena początkowa,
sposób wyceny na dzień bilansowy,
przeklasyfikowanie z i do nieruchomości inwestycyjnych,
sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych.

6. Utrata wartości aktywów (MSR 36):
przesłanki wystąpienia utraty wartości,
wartość odzyskiwalna - charakterystyka,
ewidencja odpisu w księgach rachunkowych,
ośrodki generujące środki pieniężne,
odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości.

7. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (MSSF 5):
warunki uprawniające do kwalifikacji do grupy przeznaczone do sprzedaży,
aktywa nabyte w celu dalszej odsprzedaży,
wyłączenie z ksiąg rachunkowych
przekwalifikowywanie składników.
Wymagania: Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący składników zarówno aktywów trwałych jak i aktywów obrotowych – wielu szczegółowych elementów. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione specjalistyczne zagadnienia dotyczące m.in. : Rzeczowych aktywów trwałych, Wartości niematerialnych i prawnych, Zapasów, Nieruchomości inwestycyjnych oraz innych elementów. Szczegółowe omówienie ujmowania, prezentacji oraz wyceny.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu