Mamy 9202 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem kursu jest wprowadzenie w podstawy systemu księgowości budżetowej w jednostkach budżetowych, wyjaśnienie istoty finansów publicznych. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę. Osoba po przejściu szkolenia potrafi samodzielnie księgować w jednostkach budżetowych, a także sporządzać sprawozdania - potrafi zatem zaksięgować i zaprezentować dane rachunkowe.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR- Jadwiga Czarnowska
Wielkość grupy: 14
Program: Moduł I
Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej
1. Tworzenie i funkcjonowanie oraz likwidacja jednostek budżetowych.
2. Ustawa budżetowa – roczna.
3. Prowadzenie rachunkowości.
4. Polityka rachunkowości.
5. Zakładowy plan kont –indywidualny dla każdej jednostki.
6. Konto księgowe jako podstawowe urządzenie księgowe.
7. Dowody księgowe – własne i obce, przyjmowanie, wystawianie, kontrola.
8. Rola kierownika jednostki, głównego księgowego i innych pracowników jednostki.

Moduł II
Rachunkowość dochodów budżetowych w jednostce budżetowej
1. Rozróżnienie dochodów i przychodów
2. Ewidencja w zespołach kont „1”, „2”, „3”,”4”,”7”,”8” ,”9”
2. Rozrachunki i roszczenia , odsetki za opóźnienia
3. Aktualizacja należności.
4. Klasyfikacja budżetowa dochodów.
5. Dyscyplina finansów publicznych w realizacji dochodów.
6. Kontrola dochodów budżetowych.

Moduł III
Rachunkowość wydatków budżetowych w jednostce budżetowej
1. Wydatki budżetowe:
a) podstawy wydatkowania,
b) klasyfikacja budżetowa wydatków.
2. Źródła finansowania wydatków w danym roku obrachunkowym.
3. Dyscyplina finansów publicznych w realizacji wydatków.
4. Zaangażowanie wydatków budżetowych – pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego – konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999.
5. Kontrola wydatków budżetowych.

Moduł IV
Majątek trwały w jednostce budżetowej
1. Zakup ,sprzedaż, likwidacja środków trwałych.
2. Amortyzacja – umorzenie środków trwałych.
3. Remont a modernizacja środka trwałego.
4. Finansowania aktywów trwałych.
5. Rachunkowość aktywów trwałych.
6. Ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT,
7. Inwentaryzacja aktywów trwałych.
8. Kontrola aktywów trwałych.

Moduł V
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia oraz fundusze specjalne (ZFŚS)
1. Wynagrodzenie i jego składniki.
2. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, PDOF),
3. Fundusze wynagrodzeń.
4. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki pracodawcy.
5. ZUS w jednostce budżetowej – obowiązki pracodawcy .
6. Fundusz specjalny jako ZFŚS – podstawy prawne tworzenia i wydatkowania:
a) rodzaje odpisów na ZFŚS,
b) emeryci jednostki budżetowej i prawo do ZFŚS,
c) inne zwiększenia funduszu (odsetki, darowizny, odpłatności).
7. Regulamin funduszu jako podstawowe narzędzie kształtowania przeznaczenia środków funduszu.
8. Umowy wynikające z regulaminu ZFŚS,
9. Rola i uprawnienia zakładowej komisji socjalnej.
10. Rachunkowość ZFŚS.

Moduł VI
Sprawozdawczość jednostki budżetowej.
1. Rozróżnienie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
2. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów RB27
3. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej – Rb 28.
4. Sporządzanie sprawozdania budżetowego z wydatków strukturalnych Rb-WSa.
5. Sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z.
6. Czynności sprawdzające przed bilansem:
a) roczna kontrola merytoryczna, formalna, rachunkowa,
b) kontrola spełnienia podstawowych zasad rachunkowości, ZOS.
c) inwentaryzacja majątku trwałego i obrotowego i jej rozliczenie.
d) przeksięgowania roczne zamykające rok.
7. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
osoby rozpoczynające karierę w sferze budżetowej w biurach lub departamentach finansowo-księgowych jednostek budżetowych, lub pragnące odświeżyć i uaktualnić swoją wiedzę w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek sfery finansów publicznych.
 

Poleć szkolenie znajomemu