Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ewidencji, rozliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane praktyczne umiejętności dotyczące ewidencji, rozliczania i prezentacji kontraktów. Szkolenie przedstawia podobieństwa i różnice pomiędzy KSR 3 i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 14
Program: Opis szkolenia Program szkolenia Trener Czas trwania
I. Cel, zakres i najważniejsze definicje standardu.
1. Zakres Krajowego Standardu Rachunkowości „Niezakończone usługi budowlane”.
2. KSR 3 a MSR 11 Umowy o usługę budowlaną.
3. Podstawowe definicje:
- Globalny budżet przychodów,
- Globalny budżet kosztów,
- Cykl życia umowy i koszty z tym związane,
- Ceny wewnętrzne.

II. Łączenie i dzielenie umów budowlanych.

III. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej.
1. Zarządzanie projektami jako podstawa szacowania stopnia zaawansowania umowy.
2. Metody szacowania stopnia zaawansowania umowy:
- Metoda obmiaru wykonanych prac,
- Metoda kosztowa,
- Inne metody szacowania stopnia zaawansowania umowy.
3. Szacowanie stopnia zaawansowania umowy za pomocą grupy różnych metod.
4. Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty.

IV.Przychody z umów budowlanych.
1. Definicja przychodów z umów budowlanych.
2. Zmiany umowy budowlanej i ich wpływ na globalny budżet przychodów:
- Zmiany cen,
- Zmiany zakresu umowy,
- Roszczenia,
- Premie,
- Kary umowne.
3. Przychody z umów o usługi budowlane wyrażone w walutach obcych.

V. Koszty umów budowlanych.
1. Zakres kosztów umów budowlanych.
2. Koszty nienależące do kosztów umów budowlanych.

VI. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych.
1. Rodzaje umów budowlanych.
2. Ustalanie przychodów z niezakończonych usług budowlanych:
- Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach ryczałtowych (stałych),
- Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach „koszty plus”,
- Metoda zysku zerowego.
3. Ustalanie kosztów z niezakończonych usług budowlanych.
4. Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie.

VII. Prezentacja i ujawnianie informacji.
1. Prezentacja informacji o niezakończonych usługach budowlanych w sprawozdaniu finansowym.
2. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

VIII. Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych.

IX. Rozwiązania techniczno-organizacyjne stosowania KSR 3.
1. Rachunkowość zorientowana na zarządzanie projektami.
2. Dokumentacja danych o przychodach i kosztach z umów budowlanych.
3. Zastosowanie kont rozliczeniowych dla celów ustalenia przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych.

X. Przykłady objaśniające zasady stosowania KSR 3.
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe, analizę case studies, serwis kawowy, lunch.
 

Poleć szkolenie znajomemu