Mamy 8599 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie projektami – porównanie standardów

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie projektami – porównanie standardów PRINCE2 vs. PMI vs. IPMA
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
do ustalenia


Cele szkolenia
Mając na uwadze, że w obecnych realiach zdecydowana większość działań realizowana jest projektowo zapraszamy na szkolenie, którego głównym i podstawowym celem jest przegląd najpopularniejszych standardów zarządzania projektami tj. IPMA, PMI i PRINCE2. W trakcie zajęć ekspert kompleksowo porówna każdy ze standardów i przedstawi jego mocne i silne strony. Wartością dodaną tego szkolenia będzie możliwość indywidualnego ocenienia przydatności danego standardu w organizacji przed podjęciem decyzji o realizacji certyfikacji lub wdrożenia.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Zarządzanie projektami obecnie. Podstawowe pojęcia. Różnice w definiowaniu:
• pojęcie projektu i różnice w definiowaniu,
• pojęcie programu i portfela projektów,
• wiodące organizacje wdrażające standardy zarządzania projektami w Polsce i na świecie:
• PRINCE2,
• PMI,
• IPMA,
• inne.
2. Najpopularniejsze standardy zarządzania projektami:
• PRINCE2 – perspektywa klienta,
• PMI – perspektywa kierownika projektu,
• IPMA – najlepsze praktyki. Perspektywa kierownika projektu.
3. Zarządzanie projektem z perspektywy klienta – podejście produktowe PRINCE2:
• podstawy standardu PRINCE2. Dlaczego PRINCE2 jest metodyką,
• tematy, pryncypia i procesy w PRINCE2,
• definiowanie projektu – wymagania klienta,
• idea zarządzania opartego na produktach,
• plany i planowanie – zarządzanie oparte o etapy projektowe,
• raportowanie,
• praktyczne zarządzanie projektem z wykorzystaniem Prince.
4. Zarządzanie projektem z perspektywy kierownika projektu. Metody i narzędzia:
• PMBOK® Guide – zbiór metod i narzędzi do zarządzania projektem:
• różnice w podejściu PMI i PRINCE2,
• cykl życia projektu wg PMI.
• IPMA – zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektem:
• różnice w podejściu IPMA vs. PRINCE2 vs. PMI,
• cykl życia projektu wg IPMA.
• praktyczne zarządzanie projektem z wykorzystaniem PMBoK oraz wytycznych IPMA.
5. Różnice w podejściach do zarządzania wg różnych standardów. Podsumowanie i dyskusja.
6. Co wybrać? Wdrożenie idei zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. Krótki zarys procesu wdrażania.
7. Ścieżki kariery dla pracowników w oparciu o standardy zarządzania projektami:
• PRINCE2,
• PMI,
• IPMA.
8. Podsumowanie szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu