Mamy 9075 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 18 szkoleń.

Szkolenie: INTRASTAT – najnowsze uregulowania prawne

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 22 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: INTRASTAT – najnowsze uregulowania prawne
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: W ramach zajęć o charakterze warsztatowym wzbogaconym o wykłady, w sposób kompleksowy zostaną omówione podstawowe założenia prawne systemu INTRASTAT, najnowsze zmiany, jak również zasady wypełniania deklaracji i ich korekty. Szkolenie ukierunkowane na wspólne przeprowadzenie analizy konkretnych przypadków oraz tworzenie deklaracji INTRASTAT z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Michał Walczak
Wielkość grupy: 14
Program: 1. INTRASTAT - wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

2. Dwa systemy statystyki : INTRASTAT i EKSTRASTAT

I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU INTRASTAT

II. PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU INTRASTAT
1. Przepisy wspólnotowe i unijne.
2. Przepisy krajowe regulujące system INTRASTAT.
3. Zmiany w przepisach wspólnotowych, unijnych i krajowych: 2011 - 2016
● ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks
celny. Unijny Kodeks Celny – obowiązuje od 01 maja 2016 r.

III. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE W SYSTEMIE INTRASTAT
1. Czy każdy przedsiębiorca musi składać deklarację INTRASTAT?
2. Osoba zobowiązana a osoba trzecia.
- kto może złożyć deklarację INTRASTAT w imieniu firmy/osoby?
3. Progi statystyczne i obowiązki z nich wynikające
Progi statystyczne w 2016 roku
4. Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
5. Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego
6. Obowiązki osób zobowiązanych i konsekwencje niewywiązywania się z
obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe – Ustawa
o statystyce publicznej, Prawo celne)

UPROSZCZENIA PRZY SPORZĄDZANIU DEKLARACJI INTRASTAT

IV. TERMIN, FORMY I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT ORAZ SPOSOBY ICH PRZEKAZYWANIA
1. Okres sprawozdawczy
2. Zgłoszenia częściowe
3. Dwa przypadki, w których należy dokonać zgłoszeń „zerowych”
- jak sporządzić zgłoszenie „zerowe”
4. Zgłoszenie elektroniczne – program ist@t

V. ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH DEKLARACJĄ INTRASTAT
1. Rodzaje formularzy INTRASTAT.
2. Dane identyfikacyjne.
3. Dane merytoryczne
4. Obowiązek agregacji danych.
5. Dane wypełniane powyżej progu podstawowego.
6. Dane wypełniane powyżej progu szczegółowego.
7. Szczególne przypadki wypełniania deklaracji INTRASTAT

VI. OBRÓT TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU DO SYSTEMU INTRASTAT
1.Wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
2. Status celny towarów, które towary zgłaszamy do INTRASTAT
3. Warunki jakie muszą spełniać towary aby były zgłoszone do systemu INTRASTAT
4. Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT – zwolnienia ze
sprawozdawczości

VII. ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI INTRASTAT
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie zgłoszeń INTRASTAT, które obowiązuje od 01.02.2011 r.
2. „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” v. 1.05
Informacja uzupełniająca z dn. 23 maja 2016 r. do Instrukcji w v. 1.05
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH PÓL DEKLARACJI INTRASTAT
1. Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT – sposób wypełniania pół od 1 do 21
● organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji –
praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT.
Jak udokumentować ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM -pole nr 6 i wyjaśnić w trakcie kontroli celno – skarbowej
● fakturowana wartość usług a INTRASTAT
● reklamacje - zwroty towaru – przykłady postępowania
● bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania – kod rodzaju transakcji
● dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz – wywóz) i sposób ustalania
wartości fakturowej – kody rodzaju transakcji
● barter towaru – handel kompensacyjny
● handel trójstronny

VIII. KOREKTY DEKLARACJI INTRASTAT
● sposoby i przypadki korygowania deklaracji
● korekta pól finansowych i pozostałych
● korekta bieżąca – nota korygująca
● nota korygująca za kilka okresów sprawozdawczych
● termin na dokonanie korekty -kiedy nie należy dokonywać korekty zgłoszenia

IX. DOSTĘP DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DEKLARACJI INTRASTAT

X. GENERALNE ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI INTRASTAT

XI. ĆWICZENIA W WYPEŁNIANIU DEKLARACJI INTRASTAT
● konkretne przykłady wypełniania pól finansowych : 19 - 6, 20 -7
● organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i
wypełniania deklaracji – praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie
deklaracji INTRASTAT

XII. DOSTĘP DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SYSTEMU INTRASTAT
● Portal internetowy Ministerstwa Finansów, dot. INTRASTAT
● Newsletter - elektroniczna forma biuletynu
● Strony internetowe
DYSKUSJA – odpowiedzi na pytania - rozwiązujemy problemy.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
pracownicy działów handlowych i logistycznych firm prowadzących wymianę z krajami UE,
agenci celni,
specjaliści ds. celnych,
pracownicy firm spedycyjnych,
osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe, analizę case studies, serwis kawowy, lunch certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu