Mamy 8515 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: Kiedy mamy do czynienia z oddelegowaniem pracownika a kiedy z podróżą służbową? Jaka jest różnica między wyjazdem na szkolenie a podróżą służbową? Kiedy pracownikowi należy się dieta? Rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych kosztów – kiedy jest korzystniej dla pracownika? Czy paragon jest dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku?
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: dr Gyöngyvér Takáts
Wielkość grupy: 15
Program: I. Prawne podstawy rozliczania podróży służbowych

II. Pojęcie podróży służbowej w świetle Kodeksu Pracy i innych ustaw
oddelegowanie czy podróż służbowa,
określenie miejsca pracy a należności z tytułu podróży służbowej,
podróż służbowa kierowcy

III. Zmiany w rozporządzeniu, które weszły w życie po 01 marca 2013 roku

1. Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych
zwrot kosztów w związku z odbytą podróżą
środki transportu właściwe do odbycia podróży
zwrot innych udokumentowanych wydatków

2. Podróż krajowa

a.Określenie miejsca rozpoczęcia podróży

b. Dieta:
wysokość diety
skutki podwyższenia diety krajowej
prawo do otrzymania diety
sytuacje w których dieta nie przysługuje
całodzienne wyżywienie a prawo do diety
% obniżenie diety z tytułu zapewnienia wyżywienia
usługa hotelarska w ramach której zapewniono wyżywienie a prawo do diety
zwrot kosztów wyżywienia a prawo do diety a przychód pracownika (interpretacje US)
dni wolne od pracy a prawo do diety.

c. Koszty przejazdu:
określenie środka transportu,
zwrot należności z tytułu przejazdu nieudokumentowanych biletem,
zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych,
opłaty za parking i przejazd autostradą,
dodatkowe koszty związane z przejazdem pracownika własnym samochodem.

d.Koszt noclegu:
kiedy przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt
ograniczenie zwrotu kosztów noclegu do dwudziestokrotności przysługującej diety
wysokość wypłaconego ryczałtu za nocleg
kiedy pracodawca ma prawo odmówić wypłaty ryczałtu za nocleg

e.koszty dojazdów:
w jakich sytuacjach następuje wypłata ryczałtu na dojazdy,
zwrot faktycznie poniesionych wydatków

IV.Podróż zagraniczna

1.Czas pobytu pracownika poza granicami kraju

2.Łączenie podróży zagranicznej z odbyciem podróży krajowej (liczenie czasu)

3.Dieta:
prawo do otrzymania diety
śniadanie w cenie noclegu a wysokość diety
sytuacje w których dieta nie przysługuje
możliwość obniżenia diety zagranicznej do wysokości diety krajowej
należność pieniężna na wyżywienie a wysokość diety

4. Koszty przejazdów i dojazdów:
zwrot kosztów przejazdu uzależniony od środka transportu,
zwrot kosztów przejazdu samochodem niebędącym własnością pracodawcy,
ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu,
kiedy nie przysługuje ryczałt na dojazdy.

5. Koszty noclegu:
sposoby zwrotu kosztów za nocleg.

V.Rozliczanie zaliczek na niezbędne koszty podróży służbowej

1. Krajowa podróż służbowa

2. Zagraniczna podróż służbowa
jaki kurs zastosować przy rozliczaniu zaliczki
rozliczenie zaliczki – kwota wydatków jest niższa od pobranej zaliczki
rozliczenie zaliczki – kwota wydatków jest wyższa od pobranej zaliczki

VI.Dokumentowanie wydatków z tytułu podróży służbowej
krajowa podróż służbowa
zagraniczna podróż służbowa

VII. Należności za czas podróży służbowej a przychód pracownika

VIII.Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej
pojęcie czasu pracy
zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy
przypadki, kiedy podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy
zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej
nadgodziny powstałe w trakcie podróży służbowych (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia)
orzecznictwo SN dotyczące rozliczania czasu pracy w podróży służbowej

IX. Należności za czas podróży służbowej a koszty uzyskania przychodu

X. Wyjazdy służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilnoprawne)
kwestie umowne dotyczące zwrotu należności w związku z odbywaniem podróży służbowych
na podstawie jakich przepisów dokonywane jest rozliczenie należności dla osób niebędących pracownikami
w jakich wysokościach dokonuje się zwrotu należności w związku
z odbywaniem podróży służbowych

XI. Składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z podróżą służbową

XII. Podróże służbowe - różne ujęcia
koszty wyżywienia przekraczające limit diet
(wyjaśnienia organów podatkowych)
używanie wynajętego samochodu za granicą
(wyjaśnienia organów podatkowych)
wydatki za przejazd taksówką
(wyjaśnienia organów podatkowych)
powroty do miejsca zamieszkania a prawo do ryczałtu,
ubezpieczenie pracownika na czas odbywania podróży służbowej
(wyjaśnienia organów podatkowych)
należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej w celu uczestniczenia w szkoleniu,
zwrot kosztów naprawy samochodu nie będącego własnością pracodawcy,
zaliczka pieniężna udzielana pracownikowi,
zwrot pracownikowi prowizji za wypłaty z bankomatu w trakcie zagranicznej podróży służbowej.
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu