Mamy 9361 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRZEKSZTAŁCANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KRAJOWYCH

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRZEKSZTAŁCANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KRAJOWYCH NA SPRAWOZDANIA ZGODNE Z MSSF
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Zapoznanie uczestników szkolenia z istotą sprawozdania finansowego. W trakcie szkolenia omówione będą zasady sporządzania sprawozdań z uwzględnieniem odmienności sprawozdań krajowych i zgodnych z MSSF. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wymaganiami zawartymi w ustawie o rachunkowości i w MSR/ MSSF w zakresie zasad sporządzania sprawozdawczości, a w szczególności z:
różnicami dotyczącymi zakresu, struktury i formy sprawozdania finansowego,
weryfikacją zasad i koncepcji w systemie sprawozdań krajowych i zgodnych z MSR/MSSR,
odmiennościami wyceny aktywów i pasywów,
zróżnicowaniem w zakresie ujmowania pozycji w sprawozdawczości,
sposobami budowy planu kont z możliwością ich wykorzystania na potrzeby automatycznego przekształcenia,
przesłankami przekształceń sprawozdań.

Uczestnicy w trakcie szkolenia będą przekształcać wzorcowe sprawozdanie (bilans, rachunek zysków i strat itp.) na sprawozdanie zgodne z MSR/MSSF.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 14
Program: 1. Źródła MSR, podstawy prawne stosowania, oraz założenia koncepcyjne do międzynarodowych standardów rachunkowości:
• standardy przyjęte przez UE,
• zastosowanie MSR przez spółki krajowe,
• podstawowe definicje oraz podstawowe koncepcje obowiązujące w międzynarodowych standardach rachunkowości.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych:
• elementy sprawozdania finansowego,
• minimalne wymogi w zakresie prezentacji sprawozdania finansowego,
• kompensowanie transakcji,
• segmenty operacyjne.

3. Polityka rachunkowości:
• ustalanie zasad rachunkowości, hierarchia,
• istotność przy stosowaniu polityki rachunkowości,
• zmiany polityki rachunkowości,
• definicja wartości szacunkowych,
• zmiana wartości szacunkowych a zmiana polityki rachunkowości,
• błędy i ich korekta,
• zdarzenia po dniu bilansowym wymagające korekt.

4. Identyfikacja różnic pomiędzy krajowymi a międzynarodowymi standardami rachunkowości w zakresie:
• podatku dochodowego,
• przychodów,
• zapasów,
• świadczeń na rzecz pracowników,
• rezerw, aktywów i zobowiązań warunkowych,
• świadczeń na rzecz pracowników,
• kosztów finansowania zewnętrznego,
• rzeczowych aktywów trwałych,
• wartości niematerialnych i prawnych,
• aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży,
• leasingu finansowego oraz leasingu operacyjnego,
• utraty wartości aktywów,
• różnic kursowych,
• instrumentów finansowych
• połączeń jednostek gospodarczych.

5. Techniki przekształcania sprawozdań finansowych:
• korekta ksiąg rachunkowych,
• korekta poza systemem finansowo księgowym
• zakres retrospektywnego ujęcia przy ustalaniu bilansu otwarcia.
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu