Mamy 8600 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 668 360 225
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Na szkoleniu dowiesz się m.in.: Jakie korzyści i wady wynikają z opodatkowania sprzedaży w systemie VAT marża? Kto i kiedy może stosować procedurę VAT marża? Jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na podatnikach stosujących procedurę VAT marża? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby właściwie ustalić marżę? Jakie są najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądów w zakresie stosowania procedury VAT marża?
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Adam Podleśny
Program: I. Wprowadzenie do procedury VAT marża
- Regulacje krajowe w zakresie stosowania VAT marży
- Regulacje unijne w zakresie stosowania VAT marży
- Istota stosowani procedury VAT marża
- Stosowanie procedury VAT marża a zasady ogólne rozliczania podatku VAT

II. VAT marża w turystyce
- Pojęcie usługi turystyki
- Zakres usług opodatkowanych wg procedury VAT marża
- Usługi własne i usługi nabywane dla bezpośredniej korzyści turysty
- Świadczenia kompleksowe w turystyce
- Pojęcie i zasady ustalania marży
- Podstawa opodatkowania przy świadczeniu usług turystyki
- Przypadki marży zerowej i marży ujemnej
- Miejsce świadczenia usługi turystycznej
- Stawka VAT na usługi turystyki
- Rozliczanie VAT przy świadczeniu usług turystyki na terytorium Polski, UE i poza UE
- Moment obowiązku podatkowego
- Zaliczki na poczet usług turystyki
- Rozliczanie marży po otrzymaniu dodatkowych dokumentów kosztowych
- Wpływ korekt na wysokość marży
- Odliczanie podatku VAT przez podmioty świadczące usługi turystyki
- Obowiązki ewidencyjne podatników stosujących procedurę VAT marża w turystyce
- Zasady fakturowania usług objętych procedurą VAT marża
- Refaktura kosztów usługi turystycznej
- Ewidencjonowanie usług turystycznych na kasie fiskalnej
- Przeliczanie kosztów i przychodów wyrażonych w walucie obcej celem ustalenia marży
- Usługi pośrednictwa w usługach turystycznych

III. Sprzedaż towarów używanych
- Definicja towarów używanych
- VAT marża na towary używane – prawo czy obowiązek?
- Zasady ustalania marży przy sprzedaży towarów używanych
- Stawka VAT przy sprzedaży towarów używanych objętych procedurą VAT marża
- Sprzedaż towarów używanych w systemie VAT marża w ramach WDT i eksportu
- Obowiązki ewidencyjne podatników stosujących procedurę VAT marża przy sprzedaży
towarów używanych
- Zasady wystawiania faktur VAT marża przy sprzedaży towarów używanych
- Sprzedaż środków trwałych w systemie marży
- Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądów

IV. Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
- Definicje podatkowe dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
- Zasady ustalania marży
- Stawka VAT przy sprzedaży dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków na terytorium Polski, do UE i poza terytorium UE
- Wybór procedury VAT marża a zasad ogólnych
- Obowiązki podatników wybierających procedurę VAT marża
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe serwis kawowy lunch certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu