Mamy 9604 aktualnych szkoleń oraz 5231 firm szkoleniowych. Dziś dodano 14 szkoleń.

Szkolenie: Zmiany w podatku VAT 2017

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: podatek VAT
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom nowych przepisów w zakresie podatku od towarów i usług , które zostaną wprowadzone w ramach tzw. DUŻEJ NOWELIZCJI VAT i obowiązywały będą od 2017 roku. Program szkolenia ma na celu pokazanie zmian nie tylko w samej ustawie o VAT, ale dodatkowo również w takich aktach prawnych, jak kodeks karny skarbowy czy ordynacja podatkowa, w których to ustawach w ramach uszczelniania systemu podatkowego jednocześnie wprowadzono szereg sankcji karnych za nieprzestrzeganie nowych przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Adam Podleśny
Wielkość grupy: 14
Program: 1. Zmiany w przepisach przejściowych dotyczące obowiązujących stawek podatku VAT

2. Nowe zasady rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z VAT
- wprowadzenie zasad weryfikacji podatników w ramach procedury rejestracyjnej
- rozszerzenie możliwości wyrejestrowania podatnika z VAT z urzędu
- wprowadzenie odpowiedzialności pełnomocnika dokonującego czynności rejestracyjnych
za zobowiązania podatnika w zakresie VAT

3. Wydłużenie terminów zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
- zmiana zasad zwrotu VAT w terminie 25 dni
- rozszerzenie możliwości kontrolnych podatnika przed dokonaniem zwrotu podatku

4. Ograniczenie możliwości rozliczania podatku VAT i składania deklaracji oraz informacji podsumowujących za okresy kwartalne

5. Wprowadzenie obowiązku składania drogą elektroniczną deklaracji VAT i informacji podsumowujących w obrocie krajowym jak i zagranicznym

6. Zmiany w procedurze dotyczącej drobnych przedsiębiorców – podniesienie limitu powodującego obowiązek rejestracji do VAT

7. Rozszerzenie przypadków powodujących obowiązek umieszczania na fakturze informacji dodatkowej „metoda kasowa”

8. Zmiany w zakresie korygowania podstawy opodatkowania
- zwiększony katalog usług niepowodujący konieczności potwierdzania dostarczenia do kontrahenta faktury korygującej

9. Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
- wykaz towarów i usług do których ma zastosowanie zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
- katalog towarów i usług objętych obowiązkiem rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej od pierwszej złotówki
- okres obowiązywania nowego rozporządzenia

10. Wprowadzenie zmian w zakresie stosowania ulgi na złe długi – likwidacja sankcji karych dla dłużnika w związku z brakiem korekty VAT

11. Nowe zasady obrotu towarami wrażliwymi
- rozszerzony wykaz towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia
- nowy załącznik do ustawy z wykazem usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia
- zmiany w odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania dostawcy
- objecie procedurą odwrotnego obciążenia niektórych towarów objętych dotychczas procedurą odpowiedzialności solidarnej
- rozszerzony katalog towarów objęty odpowiedzialnością solidarną

12. Nowe terminy rozliczania VAT z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – zmiana w zakresie obowiązku podatkowego

13. Zaostrzenie sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT
- rozszerzony katalog osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatnika w zakresie VAT
- wprowadzenie sankcji karnych dla pełnomocnika podatnika
- nowe przepisy dotyczące możliwości kontrolnych urzędu skarbowego
- wyższe kary za wystawianie nierzetelnych faktur
- wprowadzenie sankcji za nieskładnie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu