Mamy 9134 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 10 szkoleń.

Szkolenie: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 513 072 949
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Pracodawcy, którzy mają zamiar powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi obcego państwa muszą wziąć pod uwagę fakt, że zasady zatrudnienia cudzoziemców w Polsce reguluje wiele przepisów, które różnią się od siebie w zależności od obywatelstwa cudzoziemca, jak również od jego sytuacji prawnej. Odrębne procedury dotyczą obywateli państw należących do UE, a inne obywateli pozostałych państw. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy poznać odpowiedz na pytania: Czy wszyscy cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie na pracę w Polsce? Jakie czekają nas zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2017 r.? Jakie warunki muszą być spełnione aby cudzoziemiec legalnie wykonywał pracę? Jakie należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku zatrudniania cudzoziemca?
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Iwona Kmieciak, Marta Zięba-Szklarska
Wielkość grupy: 14
Program: I. Pobyt cudzoziemców w Polsce

II. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej
obywatele Unii Europejskiej
obywatele państw trzecich
pobyt czasowy a pobyt stały

III. Praca cudzoziemców na terenie Polski
praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
obywatele państw sąsiadujących z Polską
zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
zezwolenie na pracę
ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich
kwalifikacji
skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii

IV. Projektowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach

V. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.
ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
miejsce zamieszkania
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
certyfikat rezydencji
prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1

VI. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
zasada jednego ustawodawstwa
zasada równego traktowania
zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
zasada zachowania praw nabytych
wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
pracownicy delegowani
pracownicy transportu międzynarodowego
pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
ubezpieczenia obywateli państw trzecich.
Wymagania: Przesłanie formularza złoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu