Mamy 9211 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Podatek VAT dla zaawansowanych

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Podatek VAT dla zaawansowanych
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka:
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
omówienie zaawansowanych aspektów VAT,
przedstawienie skomplikowanych transakcji VAT,
zaprezentowanie zmian w przepisach dotyczących podatku, które obowiązują od roku 2016 oraz te, które wejdą w życie w 2017 r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
poznasz zaawansowane zasady opodatkowania skomplikowanych transakcji VAT,
podczas szkolenia zapoznasz się z wyjaśnieniem przepisów i licznymi praktycznymi przykładami popartymi orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych.

Adresaci szkolenia:
księgowi,
pracownicy działów finansowo-księgowych,
kontrolerzy finansowi,
kandydaci na doradców podatkowych,
kandydaci na biegłych rewidentów,
osoby, które chcą pogłębić wiedzę dotyczącą VAT
wszystkie osoby zainteresowane tematyką VA
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Adam Podleśny
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.
Program: DZIEŃ I:

I. Odliczanie częściowe i korekta VAT
- prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną
- zasady obliczania współczynnika proporcji
- korekta roczna podatku naliczonego
- zasady korygowania wydatków związanych z nabyciem środków trwałych
- okres korekty wydatków związanych z zakupem samochodu

II. Metoda kasowa rozliczania VAT
- prawo do stosowania metody kasowej
- pojęcie małego podatnika
- obowiązek podatkowy u podatnika stosującego metodę kasową
- zasady odliczania podatku przy metodzie kasowej

III. Ulga na złe długi
- pojęcie nieściągalnej wierzytelności
- warunki skorzystania z ulgi
- ujęcie ulgi w deklaracjach VAT
- sankcja VAT
- ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi

IV. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym
- towary objęte odwrotnym obciążeniem
- podmioty zobowiązane do stosowania odwrotnego obciążenia
- dokumentowanie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem
- odwrotne obciążenie w deklaracji podatkowej

V. Obrót towarami wrażliwymi
- wykaz towarów wrażliwych
- odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania dostawcy
- wyłączenie nabywcy z odpowiedzialności
- wysokość kaucji gwarancyjnej

VI. Procedury szczególne opodatkowania VAT
- opodatkowanie na zasadach marży
- usługi turystyczne
- rolnicy ryczałtowi
- sprzedaż towarów używanych
- sprzedaż dzieł sztukiDZIEŃ II:

I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
- pojęcie WDT
- transakcje nieodpłatne jako WDT
- podstawa opodatkowania w WDT
- warunki stosowania stawki 0% VAT
- magazyn konsygnacyjny

II. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
- pojęcie WNT
- obowiązek podatkowy
- moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
- podstawa opodatkowania w WNT
- magazyn konsygnacyjny

III. Transakcje łańcuchowe i trójstronne
- miejsce świadczenia usług
- dokumentowanie transakcji
- uproszczenia
- wymogi państw UE

IV. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju
- sprzedaż wysyłkowa a WNT i WDT
- pojęcie sprzedaży wysyłkowej
- miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej
- limity sprzedaży wysyłkowej
- prawo wyboru miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej
- deklarowanie sprzedaży wysyłkowej

V. Eksport towarów
- pojęcie eksportu towarów
- eksport bezpośredni i pośredni
- warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
- obowiązek podatkowy
- zaliczki w eksporcie
- podstawa opodatkowania

VI. Import towarów
- definicja importu
- procedura uproszczona w przypadku importu towarów
- obowiązek podatkowy VAT
- zasady ustalania podstawy opodatkowania

VII. Świadczenie usług w obrocie międzynarodowym
- import usług
- miejsce świadczenia
- podstawa opodatkowania
- stawki podatku
 

Poleć szkolenie znajomemu