Mamy 9553 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Sukces w sprzedaży w 6 krokach

Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marzena Mrukwa
tel.: 33 300 31 45
email: biuro@solberg-szkolenia.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Sukces w sprzedaży w 6 krokach
Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Inne
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Sukces w sprzedaży w 6 krokach

Pojawianie się licznych nowych graczy, a zarazem konkurentów na rynku, coraz większa siła pertraktacji kupujących, zagrożenia od strony produktów – substytutów, to wszystko tworzy twardą, współczesną, handlową rzeczywistość. Rzeczywistość, która nie pozwala ani na chwilę odpoczynku i staje się coraz bardziej wymagająca. Proces sprzedaży, od wybrania potencjonalnego partnera do stworzenia „źródła aktywnej referencji” wymaga bardzo wysokiego poziomu profesjonalizmu.

Projekt Sukces sprzedaży w sześciu krokach to prosty, jasny i praktyczny program wspierający przedstawicieli handlowych, krok po kroku, w ich podróży począwszy od wybrania potencjalnych partnerów, poprzez obronę marży aż do zamknięcia sprzedaży. Stwarza możliwości przećwiczenia i głębokiego zanalizowania wszystkich technik i postaw handlowych w konkretnych dla każdego uczestnika sytuacjach biznesowych. Celem ostatecznym jest przekształcenie każdego uczestnika w eksperta sprzedaży, zmotywowanie go do wykonywania codziennych czynności zawodowych, ułatwienie mu zarządzanie reakcjami emocjonalnymi, zarówno swoimi jak i jego rozmówców. I dodatkowo: przekształcenie go w wiarygodnego i godnego zaufania partnera dla członków jego organizacji jak i dla jego klientów.

Cele projektu szkoleniowego
Dostarczyć narzędzi do prowadzenia efektywnej sprzedaży.
Nauczyć rozwijać profesjonalne postawy handlowe.
Wesprzeć w skutecznym zarządzaniu procesem sprzedaży.
Nauczyć, jak pozyskiwać nowych klientów.
Dostarczyć technik i narzędzi skutecznego zdobywania nowych rynków.
Zapoznać z metodami budowania relacji z klientem.
W efekcie projektu Sukces sprzedaży w sześciu krokach menedżer wie, jak efektywnie zarządzać zespołem sprzedaży, jak mobilizować i motywować handlowców i jak postępować z klientami, aby wszyscy uczestnicy procesów handlowych byli usatysfakcjonowani.
W efekcie projektu Sukces sprzedaży w sześciu krokach pracownik wie, jakie działania, postawy i zachowania podnoszą efektywność jego sprzedaży i pozwalają na osiąganie oczekiwanych rezultatów oraz zapewniają doskonałe relacje z klientem.
Korzyści z uczestnictwa dla menedżera:
Wie, jak skutecznie zarządzać siłami sprzedaży.
Potrafi mobilizować i motywować handlowców.
Umie przekładać strategię handlową na cele operacyjne.
Potrafi łączyć aspekty strategiczne i polityczne.
Zna metody powiększania sieci kontaktów i poszukiwania nowych możliwości biznesowych.
Zawartość merytoryczna
Korzyści z uczestnictwa dla pracownika:
Zna i potrafi stosować opanowane techniki sprzedaży.
Skutecznie dociera do potrzeb klienta.
Zna i stosuje skuteczne metody pozyskiwania nowych klientów.
Stosuje skuteczne metody opanowania stresu związanego z procesem sprzedaży.
Wie, jak uzyskać najwyższą możliwą marżę.
Potrafi budować sieci aktywnych referencji.

Moduł 1
Filary sprzedaży, czyli techniki i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia procesu sprzedaży.
Cele
Zbudować wspólnie idealny profil i kryteria osiągania doskonałości przez handlowca.
Zapoznać z podstawami komunikacji międzyludzkiej.
Nauczyć, jak kwestionować własne wyobrażenia i przyzwyczajenia, aby w efekcie nauczyć się nowych praktyk handlowych.
Nauczyć, jak uzyskiwać rekomendacje: umieć przekształcać klienta w „najlepszego sprzedawcę”.
Przećwiczyć stosowanie 6 kluczowych postaw negocjacji handlowych.
Nauczyć rozróżniać i dostosowywać się do 4 typów rozmowy z klientem: relacje, prawdopodobieństwa, sposobności, porozumienie.
Umożliwić wypracowanie sposób efektywnej prospekcji telefoniczna: rytm, kontakt, bariery, dopasowanie.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Wie, jak powinien się zachowywać w inicjowaniu procesu sprzedaży, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sprzedaży u klienta.
Wie, jak stać się kreatywnym sprzedawcą i jak pozbyć się stereotypów działania.
Wie, jak prowadzić rozmowę negocjacyjną.
Wie, jak postępować z klientem, aby uzyskać referencje.

Moduł 2
Rozmowa, czyli umiejętności komunikacyjne prowadzące do zrozumienia potrzeb klienta.
Cele
Nauczyć prowadzić rozmowy z klientami i rozpoznawać ich potrzeby.
Nauczyć, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Zapoznać ze sposobami skutecznej komunikacji sprzedażowej.
Pokazać, jak przygotowywać się do spotkania handlowego, aby uzyskać jego najlepszy rezultat.
Nauczyć rozpoznawać sygnały niewypowiedziane słowami, aby lepiej rozumieć potrzeby klienta.
Można linkować z projektem: 6 filarów obsługi klienta.
Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Zna i stosuje odpowiednie strategie zadawania pytań, w celu odkrycia i zrozumienia potrzeb klienta.
Wie, co powinien zrobić by rzeczywiście zrozumieć potrzeby innych.
Potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach: panuje nad emocjonalną stroną relacji.
Używa „Teczki Sprzedawcy”: narzędzia do formalizowania naszego przygotowania i uzyskania najlepszego wyniku spotkania handlowego.
Rozpoznaje przekaz ukryty poza słowami – wie jak rozszyfrować to, rozumie, czego nie wypowiedzieli jego klienci.
Stosuje najlepsze praktyki zdobyte na przykładach klientów.
Moduł 3
Pozostać sobą, czyli jak zachować wpływ na innych zachowując swoje priorytety.
Cele
Wprowadzić odpowiednią typologię klientów i przećwiczyć jej zastosowanie.
Nauczyć, jak dobierać argumenty, aby skutecznie wpływać na klienta.
Wiedzieć, jak odmawiać nie powodując konfliktów.
Nauczyć skutecznie werbalizować ostateczną propozycję.
Nauczyć, jak postępować w konfliktach w procesie sprzedaży.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Podkreśla korzyści klienta w celu uzyskania większego wpływu swoich argumentów.
Staje się “Ekspertem”: potrafi asertywnie udzielać rad w celu wzbudzenia zaufania.
Wie, jak powiedzieć NIE i jasno przedstawiać pozycję oraz jej utrzymywanie.
Wie, jak postępować w sytuacjach konfliktowych z klientami. Potrafi rozpoznać je we wczesnych fazach i zapobiegać ich rozwojowi.

Moduł 4
Prowadzenie skutecznych negocjacji.
Cele
Przedstawić zasady negocjacji.
Omówić postawy i strategie negocjacyjne.
Nauczyć prowadzić spotkanie negocjacyjne.
Można linkować z projektem: 6 godzina negocjacji.
Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Stosuje odpowiednie do sytuacji zasady negocjacji.
Potrafi prawidłowo przygotować się do negocjacji.
Zna zastosowanie wybranych technik i strategii negocjacyjnych.
Skutecznie prowadzi spotkania z klientem.
Zna i stosuje prawidła negocjacji grupowych: rozpoznaje, kto podejmuje decyzje, kto mu sprzyja.

Moduł 5
Kontrakt, czyli zamykanie sprzedaży.
Cele
Nauczyć, jak obronić marżę.
Nauczyć, jak radzić sobie z konkurencją.
Przećwiczyć etap finalizowania sprzedaży.

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Potrafi reagować na obiekcje cenowe.
Wie, co zrobić by najlepiej obronić swoją marżę.
Odpowiednio reaguje na obiekcje związane z konkurencją: potrafi pomóc klientowi w zrobieniu obiektywnego porównania z zachowaniem korzyści.
Sprawnie finalizuje sprzedaż: rozpoznaje sygnały zakupowe, stosuje opcje zmiany pozycji, umie postępować z niezdecydowaniem, skutecznie używa presji.

Moduł 6
Budowanie relacji, czyli współpraca.
Cele
Nauczyć, jak można uzyskać zaufanie w trudnych sytuacjach.
Zapoznać z zasadą partnerstwa sprzedaży i omówić jej zastosowanie.
Omówić zastosowanie aktywnych sposobów budowania relacji.
Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
Rozumie znaczenie reklamacji: zrozumienie i przywracanie zaufania, znajdowanie wspólnego obszaru i powodu do satysfakcji.
Potrafi wdrażać zasadę partnerstwa: wykracza ponad sprzedaż standardową, aby stać się niezbędnym dostawcą usług.
Potrafi rozwijać relacje w celu rozszerzania parametrów wpływów i tworzenie źródła biznesu.
Stosuje networking: wykorzystuje identyfikację, rozwój i wzbogacanie swojej sieci, aby stać się bardziej znanym.
Konsekwentnie rozwija swoje umiejętności sprzedażowe.


Szkolenie zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne.

Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy.
Oprócz kwestii programowej, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji.

W ramach szkolenia zamkniętego zapewniamy:
Badanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie programu szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb
Raport poszkoleniowy
Materiały szkoleniowe
Wybór najlepszego Trenera do realizacji powierzonego zadania
Indywidualne dopasowanie terminu i miejsca szkolenia
Możliwość kontaktu z trenerem po zakończonym szkoleniu

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.
Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i ekspetrów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Powiedz nam o swoich oczekiwaniach, potrzebach- a my wybierzemy dla Ciebie i Twojej firmy najlepszego trenera w tym zakresie. Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych w zakresie rozwoju kompetencji handlowych, kierowniczych oraz interpersonalnych. Z łatwością i wielką pasją przekazują innym posiadaną, fachową wiedzę.

Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie biznesu i wzrost efektywności.

Gwarantujemy satysfakcję i osiągnięcie założonego efektu biznesowego w przyszłości.

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!
Grupa Szkoleniowa S O L B E R G

tel: +48 (33) 30 03 145
fax: +48 (33) 30 03 146

e-mail: biuro[@]solberg-szkolenia.pl
Wymagania: Oferta dotyczy realizacji szkolenia zamkniętego/ firmowego realizowanego dla grup na indywidualne zlecenie Klienta w siedzibie firmy lub innym wskazanym miejscu.

Podana przykładowa cena 6500 zł brutto za grupę jest niezobowiązująca. Celem otrzymania indywidualnej wyceny organizacji szkolenia zamkniętego/ firmowego zapraszam do kontaktu.


Na ostateczny koszt szkolenia składa się kilka czynników zatem celem dokonania właściwej wyceny proszę o dodatkowe informacje:

- liczba uczestników

- preferowany czas trwania każdego szkolenia

- preferowany termin szkolenia

- lokalizacja szkolenia

- czy dysponują Państwo własną salą szkoleniową wraz ze sprzętem

- czy w cenie ująć ewentualny catering
 

Poleć szkolenie znajomemu