Mamy 9818 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 22 szkoleń.

Szkolenie: SKUTECZNY TRENER WEWNĘTRZNY

Kategoria: HR / Trenerskie

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marzena Mrukwa
tel.: 33 300 31 45
email: biuro@solberg-szkolenia.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SKUTECZNY TRENER WEWNĘTRZNY
Kategoria: HR / Trenerskie
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: SKUTECZNY TRENER WEWNĘTRZNY


CELE SZKOLENIA
Poszerzenie swoich umiejętności dotyczących analizy potrzeb szkoleniowych
Poszerzenie swoich umiejętności dotyczących soft skills training
Poszerzenie wiedzy i zastosowanie technologii podnoszenia kompetencji ludzi w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw i refleksji
Wzbogacenie i urozmaicenie swoich metod nauczania


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
TRENEREM BYĆ
Kim jest trener wewnętrzny: wymagania, predyspozycje, specyfika pracy
Metody pracy trenera: jak uczyć aby nauczyć? Zasady przygotowywania i prowadzenia atrakcyjnych treningów
Wywieranie wpływu na szkolonych: jak dopiąć swego z użyciem technik perswazyjnych. Techniki wpływu społecznego
Metody i techniki pracy nad rozwiązywaniem problemów pracowników

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I POMIAR EFEKTYWNOŚCI
• Wywiad z uczestnikami szkoleni a i przełożonymi uczestników szkolenia;
• System Ocen Okresowych ( SOO)
• On The Job Observation ( OTJO);
• Jak przygotować metody oceny szkolenia;
• Podobieństwa i różnice innych form rozwoju ( coaching, mentoring, instruktaż)

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA
Psychologia przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnym wystąpieniu. Analiza audytorium i jego potrzeb
Zidentyfikowanie własnych możliwości i ograniczeń jako mówcy. Diagnoza własnego stylu komunikowania. Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji
Tworzenie programu szkolenia
Wybór formy szkolenia i metod pracy (wykład, studium przypadku, prezentacja, dyskusja, gry, symulacje, ćwiczenia z odgrywaniem ról, przygotowywane wystąpienia uczestników i ich analiza)
Właściwy dobór ćwiczeń i prezentacji
Dopasowanie kolejności, problematyka czasu (i jego braku)
Wybór stylu komunikacji. Dobór argumentów. Ustalenie kolejności przedstawiania punktów szkolenia i ich wagi czasowej. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgnąć
Planowanie gier, ćwiczeń i innych aktywności
Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorców

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
Pomoce audiowizualne i ich oddziaływanie: kamera, rzutnik multimedialny, muzyka
Prezentacje prowadzone przez trenera
Różne typy prezentacji, style prezentacji, ważne aspekty krótkich i długich prezentacji
Ćwiczenia indywidualne i grupowe
Grupy dyskusyjne i zadaniowe. Dyskusje planowane i spontaniczne
Studia przypadków i symulacje, odgrywanie i podział ról. Analiza i omówienie.
Burza mózgów itp.

PIERWSZE MINUTY SZKOLENIA
Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola w późniejszym odbiorze nas jako trenera
Wygląd, sposób bycia, mowa ciała prowadzącego i ich wpływ wrażenie, które robi.
Język ciała trenera „na wejściu”: autoprezentacja i zjednanie sobie grupy, „otwarcie” uczestników
Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie mówienia. Techniki budowania wrażenia pewności

SZKOLENIE WŁAŚCIWE
Kompozycja przekazu: elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy przekazywania treści
Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu. Techniki mówienia. Jak mówić, by być słuchanym?
Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia. Jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy
Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego
Metody uatrakcyjnienia wykładu. Metafory, analogie, przekazy multimedialne
i wykorzystanie humoru
Podsumowanie i pointa. Sztuka efektywnego domknięcia
Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej ludzi, którzy przez dłuższy czas słuchają, jak ktoś mówi. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia
Gry, symulacje, ćwiczenia praktyczne i zadania do samodzielnego wykonania w trakcie szkolenia
Dobór gier i ćwiczeń. Poinformowanie uczestników o tym, jaka jest rola ćwiczenia i dlaczego jest ono ważne
Rola informacji zwrotnej o wyniku: dlaczego wszyscy chcą wiedzieć, jak wypadli
Metodyka i techniki pracy nad zmianą zachowań – jak sprawić, by ci, których szkolimy, szybko nabywali korzystne wzorce zachowania i pozbywali się niekorzystnych
Rodzaje zajęć dyskusyjnych: burza mózgów, studium przypadku, szukanie rozwiązania problemu, analizowanie i podsumowywanie wcześniejszych ćwiczeń etc.
Techniki aktywizacji grupy, czyli jak sprawić, by nikt nie bał się odezwać
Dyskusja w praktyce: jak ludzie zadają pytania i udzielają odpowiedzi? Czynniki wpływające na przebieg aktu komunikacji
Komunikacja w grupie i jej ograniczenia. W jaki sposób ludzie mówią o rzeczach, które stanowią dla nich problem. Metody przezwyciężania oporów komunikacyjnych

EWALUACJA SZKOLENIA
Dlaczego, by być dobrym, trzeba testować? Rola i dobór właściwych metod testowych

ZAAWANSOWANE PROBLEMY W PRACY TRENERA
Kontrola nad grupą w sytuacji szkolenia
Standardowe problemy w trakcie szkolenia i metody radzenia sobie z nimi
Zarzuty merytoryczne: co zrobić, gdy uczestnik wie więcej od trenera
Radzenie sobie z uczestnikami sprawiającymi problemy lub kwestionującymi autorytet: reagowanie w sytuacji frustracji, uniku, agresji i dekoncentracji
Profilaktyka zachowań agresywnych, radzenie sobie z zarzutami niemerytorycznymi
i wulgarnymi zaczepkami
Różnice indywidualne między uczestnikami zajęć i ich rola w pracy trenera
Dlaczego nie da się każdego nauczać w ten sam sposób: skąd się biorą różnice między ludźmi i jak się objawiają
Rodzaje trudnych uczestników: buntownik, żartowniś, co-trener ( sprzyjający jak i przeciwnik), wielbiciel, malkontent, wszechwiedzący

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Szkolenie zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne.

Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy.
Oprócz kwestii programowej, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji.

W ramach szkolenia zamkniętego zapewniamy:
Badanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie programu szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb
Raport poszkoleniowy
Materiały szkoleniowe
Wybór najlepszego Trenera do realizacji powierzonego zadania
Indywidualne dopasowanie terminu i miejsca szkolenia
Możliwość kontaktu z trenerem po zakończonym szkoleniu

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.
Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i ekspetrów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Powiedz nam o swoich oczekiwaniach, potrzebach- a my wybierzemy dla Ciebie i Twojej firmy najlepszego trenera w tym zakresie. Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych w zakresie rozwoju kompetencji handlowych, kierowniczych oraz interpersonalnych. Z łatwością i wielką pasją przekazują innym posiadaną, fachową wiedzę.

Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie biznesu i wzrost efektywności.

Gwarantujemy satysfakcję i osiągnięcie założonego efektu biznesowego w przyszłości.

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!
Grupa Szkoleniowa S O L B E R G

tel: +48 (33) 30 03 145
fax: +48 (33) 30 03 146

e-mail: biuro[@]solberg-szkolenia.pl
Wymagania: Oferta dotyczy realizacji szkolenia zamkniętego/ firmowego realizowanego dla grup na indywidualne zlecenie Klienta w siedzibie firmy lub innym wskazanym miejscu.

Podana przykładowa cena 6500 zł brutto za grupę jest niezobowiązująca. Celem otrzymania indywidualnej wyceny organizacji szkolenia zamkniętego/ firmowego zapraszam do kontaktu.


Na ostateczny koszt szkolenia składa się kilka czynników zatem celem dokonania właściwej wyceny proszę o dodatkowe informacje:

- liczba uczestników

- preferowany czas trwania każdego szkolenia

- preferowany termin szkolenia

- lokalizacja szkolenia

- czy dysponują Państwo własną salą szkoleniową wraz ze sprzętem

- czy w cenie ująć ewentualny catering
 

Poleć szkolenie znajomemu