Mamy 9543 aktualnych szkoleń oraz 5249 firm szkoleniowych. Dziś dodano 25 szkoleń.

Szkolenie: Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Klaudia Adamus
tel.: 515 212 450, 12 399 41 69
email: kadamus@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja
Metodyka: Filmy
Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Korzyści dla uczestników
• Zdobycie umiejętności mówienia w sposób przyciągający uwagę i robienie dobrego wrażenia na odbiorcach. Sposób opowiadania dynamiczny, obrazowy i wyrazisty, wzbudzający emocje.
• Poznanie zasad decydujących o tym, że przekaz zostaje zapamiętany.
• Dowiedzą się jak skutecznie argumentować i przekonywać innych do własnego zdania.
• Dopasować przebieg swojego wystąpienia do potrzeb audytorium.
• Poznanie umiejętności odpowiedzi na pytania konstruktywne i trudne, dzięki którym pogłębia się kontakt ze słuchaczami.
• Zdobędą wiedzę na temat postępowania w sytuacjach trudnych i zakłócających wystąpienia.
• Poznają metody radzenia sobie z tremą i przekserowania jej w motywację.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Ewa Gadomska

Marketerka, PR-owiec, trener, doradca. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuję się szeroko pojętą komunikacją marketingową oraz PR. Kreowałam wizerunek wielu firm, organizacji i osób prywatnych (polityków).
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Co to jest właściwa autoprezentacja i jakie korzyści płyną z jej zastosowania w praktyce.
2. Metody i sposoby budowania pozytywnego i wiarygodnego wizerunku.
o wygląd zewnętrzny
o język ciała
o rekwizyty
o czynniki budujące i rujnujące wizerunek
3. Profesjonalne przygotowywanie wystąpień publicznych .
o Definiowanie celu, czyli o czym będzie wystąpienie.
o Analiza audytorium, kto będzie słuchał – dostosowanie danych demograficznych
i charakterystyki słuchaczy.
o Prawidłowa struktura wypowiedzi:
 jak rozpocząć prezentację?
 co i w jaki sposób zawrzeć w prezentacji?
 reguły i techniki jasnego wyrażania swoich myśli.
 jak opracować efektowne zakończenie prezentacji?
o Przygotowanie do prezentacji – struktura „Czterech P”, metoda okręgów, metoda wycieraczki samochodowej.
4. Wywierania odpowiedniego wrażenia .
o Style wystąpień komunikacyjnych i modyfikowanie nieskutecznych zachowań.
o Sposoby prezentacji i konstrukcji różnych treści.
o Sposoby nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami – komponenty przekazu
(słowa, ton, ciało).
o Podwyższanie kompetencji komunikacyjnych i atrakcyjności występującego
(komunikacja werbalna i niewerbalna – mowa ciała).
o Perswazyjny język – składowe perswazji (logika, etyka, emocje).
o Skuteczne techniki głosowe – tempo, energia, budowanie siły głosu, magia pauzy.
o Odpowiadanie na pytania.
o Umiejętność unikania pytań, na które nie zna się odpowiedzi.
o Argumentowanie i prezentacja własnych racji.
5. Modele wystąpień publicznych.
o Model krótkich wystąpień – trzyczęściowy skuteczny model wystąpienia
publicznego.
o Złożona struktura dłuższych wypowiedzi – jak zbudować efektywne przemówienie.
o Model prezentacji w małych grupach – rodzaje spotkań, rola uczestnika spotkania, sposoby przekonywania innych i negocjacji stanowiska, organizator spotkania.
o Wywieranie wpływu na dużą publiczność – skuteczne przekazywanie przesłania, płynność przejścia i spójność wypowiedzi.
6. Przygotowanie osoby występującej publicznie.
o Wizerunek i wygląd jako determinant sukcesu mówcy.
o Droga mistrza w doskonałej przemowie: dążenie, decyzja, dyscyplina, determinacja.
o Trema – taktyki poznawcze i emocjonalne (taktyki opanowania stresu).
o Pierwsze wrażenie i nawiązanie kontaktu ze słuchaczami.
o Atraktory uwagi i techniki pamięciowe (mnemotechniki).
o Jak prawidłowo zakończyć wystąpienie?
7. Ćwiczenia doskonalące umiejętność wystąpień publicznych – praca z kamerą.
o Studium przypadku (case study) zadań codziennych, prezentacja z wykorzystaniem kamery.
o Wspieranie i wartościowanie umiejętności konstruktywnych i korygowanie
zachowań utrudniających przekaz wystąpień publicznych.


Szkolenie prowadzone jest w sposób aktywizujący uczestników ze szczególnym uwzględnieniem kamery, jako efektywnego narzędzia ukazującego istotę i sztukę autoprezentacji. Mini – wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach zawodowych.
• Mini – wykłady
• Ćwiczenia
• Dyskusje moderowane przez trenera
• Energizer’y, icebreaker’y
• Studium przypadku
• Praca indywidualna, w parach i grupach
• Obserwacja, feedback
• Formy kreatywne: metafory, cytaty, praca z przestrzenią
• Ćwiczenia z użyciem kamery video.

Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu