Mamy 9674 aktualnych szkoleń oraz 5231 firm szkoleniowych. Dziś dodano 36 szkoleń.

Szkolenie: SPECJALISTA DS. WINDYKACJI

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SPECJALISTA DS. WINDYKACJI
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Cel szkolenia:
Przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. windykacji. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia skutecznej windykacji oraz zarządzania procesami windykacyjnymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ryzyko nie wywiązania się z płatności towarzyszy każdej transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Przedsiębiorca może poprzez właściwe procedury windykacyjne zmniejszyć ryzyko strat z powodu braku zapłaty ze strony kontrahenta. Warunkiem koniecznym skutecznego odzyskiwania należności jest istnienie w przedsiębiorstwie monitoringu należności i działu windykacji lub przynajmniej jednego pracownika czyli specjalisty ds. windykacji. Osoby zajmujące się windykacją po
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Artur Hildebrand
Program: DZIEŃ I

I. Pojęcie windykacji i profil windykatora
- wyzwania stojące przed osobami zajmującymi się windykacją należności

II. Instrumenty oceny wiarygodności kontrahenta

1. Weryfikacja kontrahenta
- jak i gdzie sprawdzać wiarygodność i kondycję finansową kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy?
- gdzie samemu nie uzyska się informacji?
- oświadczenia, które dobrze uzyskać od kontrahenta
2. Odpowiedzialność za zobowiązania w zależności od formy prawnej działalności gospodarczej
3. Odpowiedzialność współmałżonka
4. Odpowiedzialność spadkobiercy
5. Umowa handlowa – co warto zapisać w umowie?
- zamieszczanie właściwych klauzul umownych mających pomagać w dochodzeniu roszczeń od dłużników
- odsetki ustawowe i umowne – zmiana regulacji od 2016 r.
6. Ćwiczenia praktyczne

III. Zasady udzielania kredytu kupieckiego
1. Sygnały niewypłacalności dłużnika – jak je rozpoznać i jak na nie reagować, aby nie stracić pieniędzy?
2. Aktywne tworzenie procedur windykacyjnych w firmie

IV. Instrumenty zabezpieczające wierzytelności - porównanie sposobów zabezpieczeń

1. Zabezpieczenia rzeczowe:
- zastaw
- hipoteka
- przewłaszczenie na zabezpieczenie
- kaucja gwarancyjna
- blokada rachunku bankowego
2. Zabezpieczenia osobiste:
- poręcznie cywilne
- gwarancja
- przejecie długu
- przystąpienie do długu
- przelew wierzytelności
- weksel i poręcznie wekslowe
3.Zabezpieczenia w eksporcie:
- ubezpieczenie należności
- factoring
- akredytywa dokumentowa
- inkaso dokumentowe
- inkaso spedytorskie

V. Zasady konstruowania rozmowy windykacyjnej

1. Budowanie korzystnych relacji w rozmowie z dłużnikiem
- 7 podstawowych zasad skutecznych negocjacji telefonicznych
- umiejętność komunikowania celów i intencji – techniki aktywnego słuchania
- stres oraz trudne rozmowy – sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
- „stosowany język” – oddziaływanie słownictwa na dłużnika, wpływ „słów” na jego stany emocjonalne,
- najczęstsze pułapki językowe
- gra psychologiczna – najpraktyczniejsze techniki negocjacji i wpływu na zachowanie dłużnika.
- wybrane prawa perswazji – czyli jak ułatwić sobie dojście do porozumienia z dłużnikiem?
- jak radzić sobie z metodami uników i gier manipulacyjnych stosowanymi przez dłużnika
- błędy negocjacyjne podczas windykacji
2. Ćwiczenia praktyczneDZIEŃ II

I. Windykacja przedsądowa

1. Cele windykacji przedsądowej oraz czynniki mające decydujący wpływ na skuteczność windykacji
2. Różnorodne działania dyscyplinujące do zapłaty np.:
- etapy windykacji – krok po kroku (spirala windykacyjna)
- wezwania do zapłaty – stopniowanie treści
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (art. 286,300, 301,302,308,270 K.K)
- oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
- uznanie wierzytelności
- powiadomienia sms
- ugoda przesądowa
- zlecenie windykacji firmie zewnętrznej
i inne…
3. Czego nie może windykator – Stalking – czy windykatorzy mają prawo do obaw?
4. Przedawnienie roszczeń – rola czasu w procesie windykacji, co można zrobić z przedawnioną należnością?

II. Praktyka dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego

- jakość dokumentacji a warianty postępowania na etapie sądowym
- co to jest właściwość przemienna?
- rodzaje postępowań: zwykłe, upominawcze, nakazowe, uproszczone – omówienie różnic
- E-Sąd – na czym polega?
- Mediacja – zmiana w regulacji prawnej od 2016 r.
- koszty postępowania sądowego –wzrost wynagrodzeń pełnomocników – zmiany od 2016 r.
- tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności – w oparciu o jakie orzeczenie możemy egzekwować należności u komornika?
- postępowanie zabezpieczające – konsekwencje, korzyści

VIII. Zasady współpracy z komornikiem podczas egzekucji należności

1. Skuteczne sposoby wpływania wierzyciela na komornika w celu pozyskania informacji potrzebnych do egzekucji
2. Wniosek egzekucyjny – co powinien zawierać
3. Oświadczenie o wyborze komornika art. 8 u.k.s.e – zmiana przepisu oraz inne istotne zmiany regulacji prawnych w zakresie egzekucji sądowej w okresie 2015 – 2016 r.
4. Opłata egzekucyjna stosunkowa a wydatki egzekucyjne (zaliczka na czynności komornika)
5. Omówienie wybranych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych z uwagi na sposób ich prowadzenia
- egzekucja z ruchomości m.in.: co to jest sprzedaż z wolnej ręki
- egzekucja z wynagrodzenia za prace,
- egzekucja z rachunków bankowych,
- egzekucja z nieruchomości,
- egzekucja z ułamkowej części nieruchomości,
- uproszczona egzekucja z nieruchomości
- egzekucja z innych wierzytelności,
- egzekucja z innych praw majątkowych,
6. Postępowanie podziałowe
7. Zakończenie postępowania egzekucyjnego
 

Poleć szkolenie znajomemu