Mamy 9881 aktualnych szkoleń oraz 5222 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
sprawne poruszanie się w regulacjach prawnych dotyczących organizacji i prowadzenia składu podatkowego
rozwiązywanie problemów interpretacyjnych uregulowań prawnych
rozwiązywanie problemów pojawiających się w czasie realizacji procedur w składzie podatkowym

Adresaci szkolenia:
kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
dyrektorzy finansowi
główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się problematyką związaną z organizacją i prowadzeniem składu podatkowego
osoby zajmujące się przygotowaniem dokume
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Łukasz Domagała
Program: 1. Podatek akcyzowy
źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego
zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

2. System składów podatkowych
otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
warunki prowadzenia składu podatkowego
obowiązki prowadzącego skład podatkowy
obowiązki składu podatkowego magazynującego wyroby akcyzowe osób trzecich
ewidencje prowadzone w składzie podatkowym

3. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi
procedura zawieszenia poboru akcyzy
procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (przemieszczanie z zastosowaniem systemu, procedury awaryjne)
dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi (wypełnianie Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego – ADT; obieg kart ADT; elektroniczny administracyjny dokument – e-AD, dokument zastępujący e-AD)
warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym

4. Dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłacona akcyzą (Uproszczony Dokument Towarzyszący, obieg kart UDT)
zabezpieczenia akcyzowe (formy i rodzaje zabezpieczeń; zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu; zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego)
szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
podmiot pośredniczący
zarejestrowany odbiorca
zarejestrowany wysyłający
import i eksport, a nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym

5. Zwolnienia akcyzowe
case studies
panel dyskusyjny
 

Poleć szkolenie znajomemu