Mamy 9360 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301)
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 20 osób).

W ramach kursu księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka, poznasz:
praktyczne aspekty dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w jednostkach handlowych, usługowych, produkcyjnych i stowarzyszeniach,
obowiązujące akty prawne związane z pracą samodzielnego księgowego w jednostkach gospodarczych,
typowe pomyłki oraz wyjątki spotykane w codziennej pracy,

Korzyści dla uczestników kursu:
zdobędziesz kwalifikacje w obrębie zawodu Księgowego (331301) potwierdzone certyfikatem Fundacji Rozwoju Rachunkowości oraz zaświadczeniem wydanym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej,
aktywni zawodowo księgowi pomogą Ci usystematyzować wiedzę, a bazując na swoim doświadczeniu zwrócą uwagę na problematyczne obszary i ryzyka
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Monika Gajewska
Program: I. Uproszczone formy rachunkowości, działalność gospodarcza, podatek PIT – 9 godz.
1. Działalność gospodarcza
2. Karta podatkowa
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem PIT
5. Książka przychodów i rozchodów

II. Leksykon kadr i płac – warsztaty praktyczne – 9 godz.
1. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
2. Obowiązki pracodawcy
3. Rozliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy
4. Rozliczenia publicznoprawne
5. Rozwiązywanie stosunku pracy
6. Rozwiązywanie stosunku pracy

III. Leksykon podatków małej Spółki kapitałowej - podatek CIT - 9 godz.
1. Przychody podatkowe i ich zasady rozliczania
2. Koszty podatkowe i ich zasady rozliczania
3. Amortyzacja podatkowa
4. Różnice kursowe
5. Dochody zwolnione z podatku
6. Zryczałtowany podatek dochodowy

IV. Leksykon podatków małej Spółki kapitałowej - podatek VAT - 9 godz.
1. Podatek VAT
2. Przedmiot opodatkowania
3. Odpłatna dostawa towarów
4. Odpłatne świadczenie usług
5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
6. Podatnik VAT – rejestracja
7. Moment powstania obowiązku podatkowego
8. Podstawa opodatkowania
9. Stawki podatku
10. Zwolnienia z VAT
11. Odliczenia VAT
12. Zwrot VAT
13. Dokumentacja VAT
14. Fakturowanie
15. Kasa fiskalna

V. Rzeczowe aktywa trwałe, WNiP oraz inne aktywa trwałe – 9 godz.
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Nieruchomości inwestycyjne
4. Inwestycje długoterminowe pozostałe
5. Utrata wartości aktywów trwałych

VI. Zapasy jednostki oraz inne aktywa obrotowe – 9 godz.
1. Zapasy jednostki
2. Podstawy rachunkowości jednostek produkcyjnych
3. Należności krótkoterminowe
4. Inwestycje krótkoterminowe

VII. Kapitały, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 9 godz.
1. Kapitały jednostki
2. Rezerwy na zobowiązania
3. Zobowiązania jednostki

VIII. Rozrachunki i rozliczenia międzyokresowe – 9 godz.
1. Rozrachunki w firmie
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

IX. Przychody i koszty w firmie – 9 godz.
1. Działalność operacyjna jednostki
2. Przychody operacyjne jednostki
3. Koszty operacyjne jednostki
4. Pozostałe przychody operacyjne jednostki
5. Pozostałe koszty operacyjne jednostki
6. Przychody finansowe jednostki
7. Koszty finansowe jednostki

X. Organizacja rachunkowości. Polityka rachunkowości i inwentaryzacja w firmie – 9 godz.
1. Organizacja rachunkowości
2. Polityka rachunkowości
3. Inwentaryzacja w firmie

XI. Zamknięcie roku – ustalenie wyniku finansowego – 9 godz.
1. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
2. Koszty i przychody na przełomie roku
3. Ustalenie wyniku finansowego

XII. Sprawozdanie finansowe małej jednostki – 9 godz.
1. Sprawozdanie finansowe jednostki mikro
2. Sprawozdanie finansowe małej jednostki
3. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego
4. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
 

Poleć szkolenie znajomemu