Mamy 9294 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ODWROTNE OBCIĄŻENIE W PODATKU VAT

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ODWROTNE OBCIĄŻENIE W PODATKU VAT w 2019 ROKU
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Zgodnie z zasadą ogólną to sprzedający towary lub usługi zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego od sprzedaży. Tymczasem przepisy dyrektywy unijnej w sprawie VAT – a co za tym idzie również przepisy polskiej ustawy o VAT przewidują sytuacje, w których zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest nabywca towarów lub usług. Przez lata mechanizm odwrotnego obciążenia kojarzony był przede wszystkim z transakcjami zagranicznymi i ewentualnie w obrocie krajowym głównie z podmiotami dokonującymi dostaw złomu. Od pewnego czasu zauważalny stał się proces rozszerzania mechanizmu odwrotnego obciążenia na nowe towary, a od 2017 roku również na usługi budowlane. Wraz z objęciem nowych grup towarowych i usług odwrotnym obciążeniem znacznie uległy zmianie przepisy w podatku VAT dotyczące tego mechanizmu, co w konsekwencji budzi wiele niejasności w tym zakresie. Dlatego też celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w tym zakresie oraz przedstawienie aktualnych zasad stosowania mechan
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Adam Podleśny
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym
- schemat działania mechanizmu odwrotnego obciążenia
- warunki niezbędne do zastosowania odwrotnego obciążenia
- wykaz towarów i usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia
- pojęcie tzw. towarów wrażliwych
- rozróżnienie towarów wrażliwych na te objęte odwrotnym obciążeniem i te objęte odpowiedzialnością solidarną nabywcy za zobowiązania dostawcy
- stawka VAT przy stosowaniu odwrotnego obciążenia
- znaczenie PKWIU dla towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
- zasady wystawiania faktur, faktur zaliczkowych oraz ich korygowania w przypadku mechanizmu odwrotnego obciążenia
- pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji
- definicja podwykonawcy usług budowalnych
- moment obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem
- zasady rozliczenia podatku należnego przez nabywcę towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem
- nabycie towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem a prawo do odliczania podatku naliczonego
-obowiązki deklaracyjne i informacyjne podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia
- konsekwencje nieobjęcia wskazanych w ustawie towarów i usług mechanizmem odwrotnego obciążenia

2. Mechanizm podzielonej płatności od 2018 roku
podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
harmonogram stosowania split payment
split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
obwiązek założenia rachunku bankowego VAT
zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności
split payment a zasady stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

3. Odwrotne obciążenie w obrocie zagranicznym
- wykaz transakcji zagranicznych objętych odwrotnym obciążeniem – podstawowe pojęcia
- rozliczanie vat przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
- moment obowiązku podatkowego z tytułu WNT
- prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT
- zasady odliczania VAT z tytułu VAT – NOWE PRZEPISY 2017
- wykaz usług w obrocie zagranicznym, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego
obciążenia
- fakturowanie sprzedaży usług kontrahentom zagranicznym
- import usług a podatek VAT
- przeliczanie faktur wystawionych w walucie dla potrzeb rozliczenia VAT
-obowiązki deklaracyjne i informacyjne dla mechanizmu odwróconego obciążenia w obrocie zagranicznym

4. Odwrotne obciążenie w praktyce gospodarczej
- zasady wypełniania deklaracji i informacji podatkowych w przypadku dostawy lub nabycia towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
- studium przypadków - praca i omówienie sytuacji własnych uczestników szkolenia
- najnowsze interpretacje podatkowe i wyroki sądowe w zakresie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu