Mamy 9360 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: USTAWA O KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: USTAWA O KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – PRAKTYCZNY PORADNIK DLA KONTROLUJĄCYCH I KONTROLOWANYCH
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie na co dzień w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w której – po raz pierwszy po 1997 r. – dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej,
wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które powstawia w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
podsumowanie 5 lat obowiązywania ww. ustawy: o
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Marcin Antoniak
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – podsumowanie i ewaluacja obowiązujących rozwiązań prawnych po 5 latach obowiązywania ustawy.

2. Czym jest nadzór i kontrola? – próba definicji: ujęcie prawne, ujęcie zarządcze, ujęcie praktyczne.

3. Rodzaje kontroli (wg 4 kryteriów podstawowych).

4. Podstawowe pojęcia – siatka pojęć.

5. Cele prowadzenia kontroli (cel podstawowy i cel dodatkowy).

6. Funkcje prowadzenia kontroli.

7. Zakres przedmiotowy ustawy.

8. Zakres podmiotowy ustawy – uczestnicy postępowania kontrolnego.
8.1. Prawa i obowiązki kontrolera;
8.2. Prawa i obowiązki kierownika komórki do spraw kontroli;
8.3. Prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej;
8.4. Prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej.

9. Kryteria prowadzenia kontroli.
9.1. Cztery złote kryteria kontroli;
9.2. Kryterium prawidłowości;
9.3. kryterium wykonywania zadań.

10. Zasady postępowania kontrolnego.

11. Tryby przeprowadzenia kontroli.
11.1. tryb zwykły;
11.2. tryb uproszczony.

12. Dokumentacja kontroli.

13. Akta kontroli.

14. Prawo wglądu do akt kontroli i zasady ich udostępniania.

15. Informacje o wynikach kontroli.
Wymagania: zgłoszenie na szkolenie
 

Poleć szkolenie znajomemu