Mamy 9604 aktualnych szkoleń oraz 5231 firm szkoleniowych. Dziś dodano 14 szkoleń.

Szkolenie: PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do zamknięcia roku w aspekcie podatkowym, przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat problematyki podatkowego zamknięcia roku z perspektywy podatku dochodowego od osób prawnych oraz bieżącego stosowania przepisów ustaw CIT. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na bieżące stosowanie przepisów w podatkowych. Warsztaty dostarczają interpretacji przepisów podatkowych przekazywanych przez licencjonowanego doradcę podatkowego.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szymon Wilga
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Roczne rozliczenie podatku
a. rok podatkowy
b. zmiana roku

2. Kalkulacja podatku
a. różnice wyniku bilansowego i podatkowego
b. rozliczenie zaliczek uiszczanych w trakcie roku
c. deklaracja CIT-8 i inne
d. sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu – wpływ na podatki

3. Zaliczki uiszczane w trakcie roku
a. kalkulacja zaliczki
b. zaliczka uproszczona
c. błędy
d. terminy

4. Przychody podatkowe
a. moment rozpoznania przychodu:
b. korekty
c. przychody bilansowe
d. katalog przychodów i wyłączenia
e. kasa i memoriał
f. wyjątki
g. odszkodowania
h. zwolnienia od podatku

5. Koszty uzyskania przychodu
a. definicja
b. koszty bezpośrednie
c. koszty pośrednie
d. moment potrącenia kosztu
e. rozliczanie kosztów w czasie
f. memoriał i kasa
g. korekty
h. koszty dotyczące innych lat podatkowych
i. wyłączenia z kosztów
j. dokumentowanie kosztów
k. różnice w ujęciu bilansowym i podatkowym

6. Obliczenie podatku
a. stawka podatku
b. odliczenia od dochodu

7. Podatek pobrany u źródła
a. dochody osiągane za granicą RP – metody unikania

8. Deklaracje i informacje
a. CIT-8 z załącznikami
b. IFT
c. ORD-U

9. Obowiązki płatnika
a. pracownicy
b. zleceniobiorcy
c. umowy o dzieło
d. obowiązki informacyjne i płatnicze

10. Przegląd zmian w podatkach w roku 2017

11. Pytania
Wymagania: Wysłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu