Mamy 9075 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 18 szkoleń.

Szkolenie: AKADEMIA CIT

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 022 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: AKADEMIA CIT
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku CIT w Polsce.
Pierwszy dzień kursu rozpoczyna się wprowadzeniem do podatku CIT, zaś w kolejnych modułach omawiane są poszczególne zagadnienia (przychody, koszty, amortyzacja, podatek u źródła, ceny transferowe).
W drugim dniu kursu prezentowane są bardzie skomplikowane zagadnienia ułożone w takim samym szyku tematycznym jak w dniu pierwszym. Dla bardziej zaawansowanych osób możliwe jest uczestnictwo tylko w drugim dniu kursu. Prezentowane zagadnienia uwzględniają zmiany w przepisach dotyczących podatku CIT, które obowiązują w bieżącym roku podatkowym.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym module szkolenia:
1.Podatek CIT od podstaw >>>
2.Podatek CIT dla
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 15
Program: I dzień – PODATEK CIT OD PODSTAW

I. Zagadnienia ogólne
1. Podatnicy
2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
3. Rok podatkowy
4. Zaliczki
5. Zeznania, deklaracje i informacje

II. Przychody
1. Definicja
2. Moment powstania przychodu
3. Szczególne rodzaje przychodów

III. Koszty
1. Definicja
2. Katalog wyłączeń
3. Moment potrącenia kosztów
4. Szczególne zasady ustalania kosztów

IV. Amortyzacja
1. Środki trwałe
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Wartość początkowa
4. Dokumentacja

V. Podatek u źródła
1. Zagadnienia ogólne

VI. Ceny transferowe
1. Zagadnienia ogólne

II dzień – PODATEK CIT DLA ZAAWANSOWANYCH

VII. Przychody
1. Nieodpłatne świadczenia
2. Rynkowy charakter przychodu
3. Refakturowanie
4. Korekty przychodów

VIII. Koszty
1. Dokumentowanie kosztów
2. Rozliczanie kosztów w czasie
3. Korekty kosztów

IX. Amortyzacja
1. Metody amortyzacji
2. Stawki amortyzacyjne
3. Remonty i ulepszenia
4. Likwidacja
5. Inwentaryzacja

X. Podatek u źródła
1. Podatnik i płatnik
2. Przedmiot opodatkowania
3. Stawki
4. Stosowanie UPO
5. Certyfikaty rezydencji

XI. Ceny transferowe
1. Nowe zasady
2. Obowiązek sporządzania dokumentacji dla transakcji z:
podmiotami powiązanymi
podmiotami z rajów podatkowych
4. Benchmark
5. Kontrole cen transferowych

XII. Zmiany w roku 2017
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu