Mamy 9674 aktualnych szkoleń oraz 5231 firm szkoleniowych. Dziś dodano 36 szkoleń.

Szkolenie: PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
email: warszawa@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka:
Opis: Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zaawansowane aspekty VAT. Szkolenie jest drugim modułem AKADEMII VAT, która rozpoczyna się wprowadzeniem do podatku VAT. Moduł dla zaawansowanych obejmuje bardziej skomplikowaną tematykę. Prezentowane zagadnienia uwzględniają zmiany w przepisach dotyczących podatku, które obowiązują od roku 2016 oraz te, które wejdą w życie w 2017 r.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Izabela Jośko
Wielkość grupy: 14
Program: DZIEŃ I:

I. Odliczanie częściowe i korekta VAT
- prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną
- zasady obliczania współczynnika proporcji
- korekta roczna podatku naliczonego
- zasady korygowania wydatków związanych z nabyciem środków trwałych
- okres korekty wydatków związanych z zakupem samochodu

II. Metoda kasowa rozliczania VAT
- prawo do stosowania metody kasowej
- pojęcie małego podatnika
- obowiązek podatkowy u podatnika stosującego metodę kasową
- zasady odliczania podatku przy metodzie kasowej

III. Ulga na złe długi
- pojęcie nieściągalnej wierzytelności
- warunki skorzystania z ulgi
- ujęcie ulgi w deklaracjach VAT
- sankcja VAT
- ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi

IV. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym
- towary objęte odwrotnym obciążeniem
- podmioty zobowiązane do stosowania odwrotnego obciążenia
- dokumentowanie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem
- odwrotne obciążenie w deklaracji podatkowej

V. Obrót towarami wrażliwymi
- wykaz towarów wrażliwych
- odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania dostawcy
- wyłączenie nabywcy z odpowiedzialności
- wysokość kaucji gwarancyjnej

VI. Procedury szczególne opodatkowania VAT
- opodatkowanie na zasadach marży
- usługi turystyczne
- rolnicy ryczałtowi
- sprzedaż towarów używanych
- sprzedaż dzieł sztukiDZIEŃ II:

I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
- pojęcie WDT
- transakcje nieodpłatne jako WDT
- podstawa opodatkowania w WDT
- warunki stosowania stawki 0% VAT
- magazyn konsygnacyjny

II. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
- pojęcie WNT
- obowiązek podatkowy
- moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
- podstawa opodatkowania w WNT
- magazyn konsygnacyjny

III. Transakcje łańcuchowe i trójstronne
- miejsce świadczenia usług
- dokumentowanie transakcji
- uproszczenia
- wymogi państw UE

IV. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju
- sprzedaż wysyłkowa a WNT i WDT
- pojęcie sprzedaży wysyłkowej
- miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej
- limity sprzedaży wysyłkowej
- prawo wyboru miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej
- deklarowanie sprzedaży wysyłkowej

V. Eksport towarów
- pojęcie eksportu towarów
- eksport bezpośredni i pośredni
- warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
- obowiązek podatkowy
- zaliczki w eksporcie
- podstawa opodatkowania

VI. Import towarów
- definicja importu
- procedura uproszczona w przypadku importu towarów
- obowiązek podatkowy VAT
- zasady ustalania podstawy opodatkowania

VII. Świadczenie usług w obrocie międzynarodowym
- import usług
- miejsce świadczenia
- podstawa opodatkowania
- stawki podatku
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu