Mamy 9818 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 22 szkoleń.

Szkolenie: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w 2017 i 2018r

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jacek Kropkowski
tel.: 601966785
email: jacek@jakro.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: obowiązki Pracodawcy w zakresie stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 2017 i 2018r. – rozwiązania praktyczne i nowości prawne
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Filmy
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Jacek Kropkowski - autor książek: KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH i KOMENTARZY
specjalista, posiadający najdłuższy w kraju ponad 20 letni staż jako praktyk, wykładowca i konsultant w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku ubezpieczenia społeczne, od 1993r. prowadzący działalność wydawniczą i szkoleniową na terenie kraju, utrzymujący stałe kontakty ze Słuchaczami, służąc pomocą w rozwiązywaniu problemów i realizacji obowiązków wobec ZUS, PIP i US, również telefonicznie i mailowo. Prowadząc szkolenia otwarte i zamknięte, przekroczył 20 tysięcy godzin szkoleniowych. Uczestnik szkolenia uzyskuje dostęp do serwisu e-jakro zawierającego aktualne przepisy prawne, komentarze, pytania i odpowiedzi ze szkoleń oraz na bieżąco nagrywanych wideoszkoleń
Program: I. PRAWO PRACY: zatrudnianie - czas pracy - wynagrodzenie
- obowiązki pracodawcy w zakresie bhp przed podjęciem pracy pracownika i zleceniobiorcy
- od 22.02.2016r. możliwość wielokrotnego zawierania umów na okres próbny
- ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony od 22.02.2016r.
- prawidłowość stosowania umów w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
- zmiany w Kodeksie pracy dotyczące przedłużania umów o pracę do dnia porodu
- ograniczenia czasowe podczas pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi oraz w pozycji stojącej dla kobiet w ciąży
- dłuższe okresy wypowiadania terminowych umów o pracę bez uzasadnienia
- zatrudnianie w szkołach po wdrożeniu reformy systemu oświaty od 1.09.2017r.
- zatrudnianie i rozliczanie podatkowo składkowe cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy
- zmiany od 01.01.2017r. i od 01.06.2017r. w zakresie wydawania świadectw pracy wg nowego wzoru
- rozliczanie pracy w nadgodzinach; w sobotę, niedzielę, święta, dni wolne; normy i wymiar czasu pracy
- udzielanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, przerw w pracy, delegacji
- od 1.01.2017r. zwiększenie progu ilości pracowników dotyczące tworzenia regulaminu pracy, wynagrodzeń i Funduszu Socjalnego
- skutki podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia: aneksy umów o pracę, przeliczenie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa
- nowe skomplikowane obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych od 25.05.2018r.
- uregulowania szczególne dotyczące zatrudniania i wynagradzania urzędnika państwowego i pracowników samorządowych
- legalność monitorowania pracownika w miejscu pracy i jego podróży służbowych
- legalność stosowania umów cywilnoprawnych np. zlecenia, o dzieło, zamiast umów o pracę .
- od 01.01.2017r. rozliczanie umów cywilnoprawnych i osób samozatrudnionych: stawka minimalna, informacje o czasie pracy, wypłaty raz w miesiącu
- ustalenia i wyniki kontroli PIP i ZUS w zakresie zawierania umów zlecenia ze stawką 13 zł / h

II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: składki - zasiłki - emerytury
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu
- zgłoszenia i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- planowana od 01.01.2018r. zmiana dla przedsiębiorców osiągających przychód do 5 tys.zł, zamiast składek ZUS, zapłacą daninę w wysokości 25 %
- prawidłowe rozliczenia zbiegów tytułów ubezpieczenia społecznego
- umowy agencyjne, zlecenia, o dzieło, po zmianach zasad ich oskładkowania
- ustalanie podstawy naliczania składek na FP i FGŚP oraz wyłączenia z obowiązku opłacania tych składek
- świadczenia zwolnione z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne
- świadczenia chorobowe i wypadkowe, ustalanie okresu zasiłkowego
- zmiany w świadczeniach macierzyńskich i rodzicielskich od 02.01.2016r.
- ustalanie podstawy wymiaru zasiłków, wliczanie premii, nagród i dodatków
- wyłączenia z podstawy naliczania świadczeń chorobowych niektórych składników płacowych i dochodów utraconych
- od 01.07.2018r. zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA będą wydawane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego e-Zwolnienia
- dokonywanie potrąceń z zasiłków i wynagrodzeń od 01.01.2017r. i od 01.07.2017 r.
- świadczenia przedemerytalne; ochrona przedemerytalna od 01.10.2017r.
- zmiany systemu emerytalnego; obniżenie wieku emerytalnego
- dokumentowanie okresu pracy, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, uzupełnianie dokumentacji i dowodów
- przeliczanie kapitału początkowego i emerytury na podstawie nowych dokumentów, wniosku ubezpieczonego, przepracowanego nowego okresu
- emerytury stażowe i obywatelskie oraz nowe programy emerytalne
- dodatkowe zabezpieczenie emerytalne: inwestowanie kapitałowe; zarabianie w programach internetowych; kryptowaluty; polisy
- od 01.01.2018r. wprowadzenie obowiązkowych Pracowniczych Programów Kapitałowych
Wymagania: szkolenie jednodniowe specjalistyczne dla pracodawców, doradców podatkowych, pracowników działów kadr i płac w zakładach pracy + materiały szkoleniowe, konsultacje, dostęp do serwisu e-jakro i wideoszkoleń, szczegóły na www.jakro.com.pl
Świadczenia dodatkowe: oferta kompleksowa obejmuje: szkolenie + materiały + konsultacje + serwis e-jakro + wideoszkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu