Mamy 9202 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie procesami logistycznymi

Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
10-12 czerwca 2019r., Kraków - Best Western Efekt Kraków****
14-16 października 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***
11-13 grudnia 2019r., Zakopane - Mercure Kasprowy***


Opis i cele szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zwiększania efektywności procesów logistycznych. Podczas interaktywnych zajęć koncentrujemy się na podniesieniu kompetencji uczestnika w zakresie wiedzy stosowanej zarządzania procesowego w obszarach logistyki.

Szkolenie obejmuje wszystkie obszary występujące w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw i procesach wchodzących w jego skład.
Uczestnicy poznają i zastosują w samodzielnie realizowanych ćwiczeniach między innymi narzędzia:
• analiza i tworzenie mapy relacji i map procesów
• analiza OEE dla zasobów logistycznych i ludzkich
• pomiar niezawodności procesów i sposoby jej zwiększania
• identyfikowanie i zarządzanie wąskimi gardłami w procesach logistycznych
• praktyczne stosowanie wybranych narzędzi LEAN
• przeniesienie analizy strumienia wartości do realiów procesu logistycznego
Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników szeroko rozumianej logistyki do procesu planowania i nadzorowania procesów logistycznych. W czasie szkolenia uwzględniane są wzajemne zależności pomiędzy procesami logistycznymi a innymi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.
Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. W czasie zajęć omawiane są praktyczne przykłady z różnych firm i branż dotyczące zarządzania i organizacji procesów logistycznych – z uwzględnieniem najlepszych praktyk różnych branż w tym zakresie.
Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.


Metody szkolenia
• Zajęcia mają charakter warsztatowy i interaktywny. Moduły zawierają ćwiczenia obliczeniowe a całość zajęć wspierana jest warsztatami – realistyczną symulacją procesów logistycznych i produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Rola logistyki w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw:
• koncepcja i zadania logistyki,
• podejście systemowe w logistyce,
• podejście procesowe w logistyce,
• rola logistyki w łańcuchu dostaw,
• DRP, MRP i LRP - powiązania i zależności,
• zastosowanie koncepcji „lean” i „agile” w łańcuchu dostaw.

2. Planowanie procesów logistycznych:
• rodzaje horyzontów planistycznych w przedsiębiorstwie,
• cykl i okres planowania,
• miejsce logistyki w strategii firmy,
• punkt rozdziału i jego wpływ na strategię organizacji,
• planowanie działań logistycznych na poziomie operacyjnym,
• formułowanie procedur postępowania w logistyce.

3. Analiza zależności i mapowanie procesów logistycznych:
• zależności pomiędzy procesami,
• rodzaje przepływów,
• mapa relacji – obrazowanie przepływu,
• punkty krytyczne i ich lokalizowanie,
• mapowanie procesu – zasady i narzędzia,
• pomiar efektywności procesu.

4. Zarządzanie zasobami w procesach logistycznych:
• niezawodność zasobów i procesu – pomiar i ograniczanie ryzyka,
• efektywność zasobów i metody jej poprawy,
• pomiar czasu realizacji zadań – metody i ich ograniczenia,
• balansowanie obciążeń zasobów,
• podział zadań pomiędzy pracownikami,
• czynniki zewnętrzne regulujące procesy logistyczne.

5. Koszty w procesach logistycznych:
• centra kosztów i zasady ich organizacji,
• koszty procesu – przykład kalkulacji,
• ABC w kalkulacji kosztów.

6. Kluczowe procesy logistyczne i ich zależności:
• dystrybucja i jej zadania:
• planowanie potrzeb dystrybucji,
• koszt zadań transportowych.
• nowoczesna gospodarka magazynowa:
• organizacja skutecznych procesów magazynowych,
• wykorzystanie i organizacja przestrzeni,
• nowoczesne technologie w magazynie.
• logistyka wewnętrzna i jej zadania:
• systemy KANBAN i transport wewnętrzny,
• kalkulacje obciążeń transportu wewnętrznego.
• zaopatrzenie i zarządzanie zapasami:
• organizacja procesu zaopatrzenia i jego wpływ na przedsiębiorstwo,
• struktura zapasu a wymagania dla gospodarki magazynowej,
• koordynacja i zwiększanie integracji pomiędzy procesami dostawcy a odbiorcy,
• EDI i jego zalety.

Warsztaty – symulacja procesów logistycznych, część pierwsza.

7. LEAN w organizacji procesów logistycznych:
• podstawy LEAN,
• synergia logistyka + LEAN,
• teoria ograniczeń i jej zastosowanie w logistyce.

8. Mapowanie strumienia wartości i jego zastosowanie do poprawy procesów:
• wykorzystanie VSM do zmiany procesów logistycznych,
• strumień wartości w procesach podstawowych i pomocniczych.

Warsztaty – zastosowanie narzędzi LEAN w usprawnieniu procesów przedsiębiorstwa, część druga.

9. Planowanie o organizacja zmian w procesach:
• lista zmian i ustalanie priorytetów,
• PERT – przykład zastosowania,
• zmiany inicjowane wewnątrz procesu.

10. Monitorowanie procesów:
• pomiar efektywności i skuteczności działań logistycznych,
• rodzaje mierników logistycznych – mierniki proste i złożone,
• narzędzia do monitorowania bieżącego procesów.
 

Poleć szkolenie znajomemu