Mamy 9560 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w 2018r

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jacek Kropkowski
tel.: 601-966-785
email: wydawnictwo@jakro.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nowe obowiązki dla Pracodawcy w 2018r. po zmianach w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: szkolenie jednodniowe specjalistyczne dla pracodawców, doradców podatkowych, pracowników działów kadr i płac w zakładach pracy + materiały szkoleniowe, konsultacje, dostęp do serwisu e-jakro i wideoszkoleń, szczegóły na www.jakro.com.pl
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Jacek Kropkowski - autor książek: KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA i KOMENTARZY
specjalista, posiadający ponad 25 letni staż jako praktyk, wykładowca i konsultant w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku ubezpieczenia społeczne, od 1993r. prowadzący działalność wydawniczą i szkoleniową na terenie kraju, utrzymujący stałe kontakty ze Słuchaczami, służąc pomocą w rozwiązywaniu problemów i realizacji obowiązków wobec ZUS, PIP i US, również telefonicznie i mailowo. Prowadząc szkolenia otwarte i zamknięte, przekroczył 20 tysięcy godzin szkoleniowych. Uczestnik szkolenia uzyskuje dostęp do serwisu e-jakro zawierającego aktualne przepisy prawne, komentarze, pytania i odpowiedzi ze szkoleń oraz na bieżąco nagrywanych wideoszkoleń
Wielkość grupy: 15
Program: I. PRAWO PRACY : zatrudnianie - czas pracy - wynagrodzenie

* obowiązki pracodawcy w zakresie bhp przed podjęciem pracy pracownika i zleceniobiorcy
* zmiany od 01.01.2018r. w zakresie zatrudniania obcokrajowców, szczególnie obywateli Ukrainy
* od 22.02.2016r. możliwość wielokrotnego zawierania umów na okres próbny
* ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony od 22.02.2016r.
* prawidłowość stosowania umów w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
* zmiany w Kodeksie pracy dotyczące przedłużania umów o pracę do dnia porodu
* dłuższe okresy wypowiadania terminowych umów o pracę bez uzasadnienia
* zatrudnianie w szkołach po wdrożeniu reformy systemu oświaty od 1.09.2017r.
* zmiany okresu ochronnego dla pracowników w związku z obniżeniem wieku emerytalnego
* zmiany od 01.01.2017r. i od 01.06.2017r. w zakresie wydawania pracownikom świadectw pracy
* skrócenia do 10 lat okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
* zmiany czasu pracy w pozycji stojącej dla matek karmiących i kobiet w ciąży
* rozliczanie pracy w nadgodzinach; w sobotę, niedzielę, święta, dni wolne
* normy czasu pracy i obliczanie wymiaru na dany okres rozliczeniowy
* udzielanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, szkolnych i okolicznościowych
* wprowadzenie i ewidencjonowanie płatnych przerw w pracy
* zasady odpracowania i rozliczenia wyjścia prywatnego pracownika
* rozliczenie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
* zmiany zasad tworzenia i funkcjonowania Funduszu Socjalnego
* podwyższenie od 01.01.2018r. stawek, limitów i świadczeń socjalnych wyłączonych z oskładkowania i opodatkowania
* obowiązki dotyczące podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej
* przeliczenie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa pracownikom osiągającym najniższą płacę
* nowe skomplikowane obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych od 25.05.2018r. powołanie inspektora bezpieczeństwa,
dopracowanie systemu informatycznego
* uregulowania szczególne dotyczące zatrudniania i wynagradzania urzędnika państwowego i pracowników samorządowych
* legalność monitorowania pracownika w miejscu pracy i jego podróży służbowych
* legalność stosowania umów cywilnoprawnych np. zlecenia, o dzieło, zamiast umów o pracę
* od 01.01.2017r. nowe zasady rozliczanie umów cywilnoprawnych i osób samozatrudnionych
* stawka minimalna, informacje o czasie pracy, wypłaty raz w miesiącu dla zleceniobiorców
* ustalenia i wyniki kontroli PIP i ZUS w zakresie zawierania umów zlecenia ze stawką godzinową

II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : składki - zasiłki - emerytury

* zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu
* zgłoszenia i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
* planowana w 2018r. zmiana oskładkowania przedsiębiorców osiągających przychód do 5 tys. zł
* prawidłowe rozliczenia zbiegów tytułów ubezpieczenia społecznego
* rozliczenie zleceniobiorcy w przypadku wielokrotnego zawierania umów
* umowy agencyjne, zlecenia, o dzieło, po zmianach zasad ich oskładkowania w 2018r.
* ustalanie podstawy naliczania składek na FP i FGŚP
* wyłączenia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP
* od 01.01.2018r. indywidualny rachunek do opłacania składek ZUS, jako nowy identyfikator
* świadczenia zwolnione z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne
* świadczenia chorobowe i wypadkowe, ustalanie okresu zasiłkowego
* zmiany w świadczeniach macierzyńskich i rodzicielskich
* ustalanie podstawy wymiaru zasiłków, wliczanie premii, nagród i dodatków np. stażowego
* wyłączenia z podstawy naliczania świadczeń chorobowych niektórych składników płacowych
* wyłączenia z podstawy świadczeń chorobowych dochodów utraconych i terminowych składników wynagrodzenia
* od 01.07.2018r. zaświadczenia lekarskie ZLA wydawane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego e-Zwolnienia
* dokonywanie potrąceń z zasiłków i wynagrodzeń od 01.01.2017r. i od 01.07.2017r.
* zmiany systemu emerytalnego poprzez obniżenie wieku emerytalnego od 01.10.2017r.
* zachowane przywileje emerytalne niektórych grup społecznych oraz wprowadzenie nowych grup uprzywilejowanych
* dokumentowanie okresu pracy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla celów emerytalnych
* uzupełnianie dokumentacji i dowodów w celach emerytalnych, również po przyznanej emeryturze
* przeliczanie kapitału początkowego i emerytury na podstawie nowych dokumentów
* przeliczanie kapitału początkowego na wniosek ubezpieczonego, po przepracowaniu nowego okresu
* emerytury stażowe i obywatelskie oraz nowe programy emerytalne
* podział i wypłaty środków pieniężnych po likwidacji OFE
* dodatkowe zabezpieczenie emerytalne: polisy, inwestowanie kapitałowe, giełda, programy internetowe
* rozliczenia kryptowaluty np. bitcoin; wprowadzanie technologii Blockchain do zawierania, rozliczania i zapisywania transakcji
* wprowadzenie w 2018r. obowiązkowych Pracowniczych Programów Kapitałowych
* wprowadzenie od 2019r. Indywidualnych Programów Kapitałowych
Wymagania: znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Świadczenia dodatkowe: oferta kompleksowa obejmuje: szkolenie + materiały + konsultacje + serwis e-jakro + wideoszkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu