Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: MSSF 15 i MSSF 16 – NOWE REGULACJE Z ZAKRESU PRZYCHODÓW I LEASINGU
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Szkolenie dotyczy zmian związanych z wprowadzeniem nowego standardu MSSF 15 obejmującego swoim zakresem przychody z umów z klientami oraz MSSF 16 związanego z Leasingiem. Standardy te zastępują obowiązujące aktualnie standardy. MSSF 15 wprowadza jednolity model rozliczania przychodów z umów z klientami. Zastępuje wytyczne dotyczące ujmowania przychodów z MSR 18 „Przychody” i MSR 11 „Umowy o budowę” oraz związane z nimi interpretacje. MSSF 16 przedstawia całościowy model identyfikacji umów leasingu i ich rozliczania w sprawozdaniach finansowych leasingodawców i leasingobiorców. Celem szkolenia jest wskazanie zmian związanych z wprowadzeniem nowych standardów – MSSF 15 oraz MSSF 16 - w stosunku do poprzednich regulacji
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Katarzyna Trzpioła
Wielkość grupy: 15
Program: MSSF 15:
1. Porównanie MSSF 15 ze wcześniejszymi regulacjami:
MSR 11
MSR 18
Interpretacje
Analiza porównawcza z MSSF 15
Wyjątki stosowania – leasing, umowy ubezpieczeniowe, instrumenty finansowe

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:
1. Metodologia ujęcia przychodów - etapy
2. Koszty umowy oraz koszty pozyskania umowy
3. Identyfikacja modyfikacji umów
4. Zasady łączenia umów
5. Umowy niepewne oraz podlegające zmianom
6. Przychody związane z niepełnym wykorzystaniem umów przez klientów
7. Licencje
8. Programy lojalnościowe
9. Ujawnianie oraz prezentacja przychodów
10. Podsumowanie

MSSF 16:
1. Porównanie MSSF 16 ze wcześniejszymi regulacjami
2. Wycena początkowa i bilansowa elementów
3. Wyłączanie elementów niestanowiących leasingu
4. Wyjątki stosowania MSSF 16 (uproszczona forma)
5. Ujawnianie oraz prezentacja
Wymagania: PRzesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.frr.pl
 

Poleć szkolenie znajomemu