Mamy 9329 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kurs Operator-programista CNC

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Obsługa Techniczna

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Sylwia Banasiak-Grzybek
tel.: 790211337
email: trainingcenter@novotec.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs Operator-programista CNC
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Obsługa Techniczna
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel
Zdobycie wiedzy i uprawnień potrzebnych do obsługi obrabiarek CNC.

Grupy
Część praktyczna kursu jest realizowana w małych, maksymalnie pięcioosobowych grupach.

Materiały
Każdy nasz kursant otrzymuje profesjonalny podręcznik oraz komplet materiałów dydaktycznych przygotowanych przez naszych szkoleniowców. Dzięki nim w dowolnej chwili będziesz mógł przypomnieć sobie wiedzę z kursu.


Staż
Chcesz odbyć staż w firmie regularnie zajmującej się obróbką cnc? Weź udział w naszym szkoleniu! Najlepsi kursanci otrzymują od nas propozycje odbycia stażu w naszej firmie.

W cenie kursu:
• zajęcia teoretyczne i praktyczne,
• w zależności od wybranej opcji: kurs albo kurs w pakiecie z zakwaterowaniem w hotelu,
• certyfikat w kilku wersjach językowych,
• wyróżniający się stażyści dostaną możliwość odbycia stażu, który udokumentujemy zaświadczeniem o praktyce zawodowej w firmie NovoTEC,
• ubezpieczenie w pakiecie OC+NNW w PZU S.A.,
• profesjonalny podręcznik oraz komplet materiałów dydaktycznych
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: mgr inż. Sebastian Grzybek
Wielkość grupy: 5
Program: 1 dzień teoria - zajęcia teoretyczne
Budowa i kinematyka tokarki.
Budowa i kinematyka frezarki.
Punkty charakterystyczne obrabiarek i ich geometria.
Kartezjański układ współrzędnych w obróbce skrawaniem i rysunek techniczny w obróbce skrawaniem,

przykłady dokumentacji technicznych.
Narzędzia stosowane podczas obróbki cnc (geometria narzędzi).
Sposoby pomiaru narzędzi skrawających.
Sposoby ustawiania punktów 0 na tokarce i frezarce (WKS).
Szkolenie BHP.

2 dzień - zajęcia teoretyczne
Wstęp do technologii obróbki skrawaniem.
Sposoby dobierania parametrów technologicznych obróbki.
Tokarstwo – technologia obróbki.
Geometria tokarki i jej punkty charakterystyczne (MKS) – rozwinięcie tematu z 1 dnia.
Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS).
Wymiarowanie absolutne, inkrementalne oraz we współrzędnych biegunowych.
Struktura programu ISO (G-kod).
Nagłówek programu.
Adresy: T, D, S, M, F.

3 dzień - zajęcia teoretyczne
Wstęp do programowania na systemie sterowania Fanuc (podstawowe kody).
Frezarstwo – technologia obróbki.
Geometria frezarki i jej punkty charakterystyczne (MKS).
Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS).
Heidenhain iTNC 530 - ćwiczenia na symulatorze (programowanie ISO), pisanie programów na

frezowanie w oparciu o rysunki techniczne.

4 dzień - zajęcia teoretyczne
Heidenhain iTNC 530:
- interpolacja liniowa (G0, G1);
- interpolacja kołowa z deklaracją promienia łuku (R lub CR);
- interpolacja kołowa z deklaracją środka okręgu (I, J, K lub U,V,W);
- interpolacja liniowa i kołowa we współrzędnych biegunowych.
Płaszczyzny robocze (G17, G18, G19).
Dodawanie i edycja korektorów narzędziowych.
Zasady deklarowania jednostek dla parametrów obróbki.
Sposoby doboru odpowiednich parametrów technologicznych obróbki.
Materiały wykorzystywane do produkcji narzędzi skrawających i ich charakterystyka.

5 dzień - zajęcia praktyczne
Frezarskie centrum przemysłowe TBI VC1270 HH ze sterowaniem Heidenhain 530.
Podstawowe czynności obsługowe obrabiarki.
Omówienie panelu systemu sterowania i trybów pracy obrabiarki.
Tabela narzędzi i tabela miejsc zerowych (WKS).
Pomiar narzędzia – manualny oraz automatyczny.
Pomiar bazy detalu – manualny oraz za pomocą sondy dotykowej.
Wyznaczanie punktów charakterystycznych detalu oraz dokonywanie pomiarów za pomocą sondy

dotykowej.
Programowanie bez użycia cykli maszynowych - kompensacja promienia narzędzia oraz modyfikacja

korektorów narzędziowych.
Cykle obróbkowe i sposoby ich wykorzystania.
Programowanie procesów obróbki na podstawie ustalonej technologii oraz dokumentacji technicznej.

6 dzień - zajęcia praktyczne
Frezarskie centrum przemysłowe TBI VC1270 HH ze sterowaniem Heidenhain 530.
Programowanie zaawansowanych procesów obróbki (cykle oraz podprogramy).
Programowanie dowolnego konturu. Programowanie z użyciem cykli sterownika.
Sposoby pomiarów detali (różne narzędzia pomiarowe) oraz korekcja programów w oparciu o ich

wyniki.
Programowanie w oparciu o bardziej zaawansowane rysunki techniczne.

7 dzień - zajęcia praktyczne
Sześcioosiowe tokarskie centrum obróbcze SMEC PL2000SY ze sterowaniem Fanuc 32i (Manual Guide).
Podstawowe czynności obsługowe obrabiarki. Omówienie panelu systemu sterowania i jego funkcji.
Tryby pracy obrabiarki (np. JOG, MDI, SBK).
Pomiar narzędzi – manualny oraz za pomocą sondy.
Dodawanie i edycja korektorów narzędziowych.
Programowanie procesów obróbki na podstawie ustalonej technologii oraz dokumentacji technicznej.
Programowanie za pomocą G-kodów (ISO) oraz nakładki Manual Guide.
Sposoby pomiarów wytworzonych detali oraz korekcja programów w oparciu o ich wyniki.
Sposoby doboru parametrów skrawania. Pisanie programów w oparciu o dokumentację techniczną.
Egzamin końcowy – I termin.

8 dzień - zajęcia praktyczne
Sześcioosiowe tokarskie centrum obróbcze SMEC PL2000SY ze sterowaniem Fanuc 32i (Manual Guide).
Programowanie z użyciem cykli sterownika z wykorzystaniem cykli frezarskich obrabiarki.
Sposoby tworzenia i wykorzystywania podprogramów.
Wielokrotne wywoływanie podprogramów.
Pisanie programów w oparciu o zaawansowane rysunki techniczne i precyzyjne dobieranie parametrów

obróbki.
Wpływ chłodziwa na parametry obróbki skrawaniem.
Sposób doboru parametrów obróbki do najczęściej występujących w przemyśle materiałów.
Najczęstsze problemy przy obróbce skrawaniem z wyszczególnieniem na operacje i typy materiałów.
Egzamin końcowy – II termin (poprawkowy).
Wymagania: brak
Świadczenia dodatkowe: Cena kursu obejmuje koszty ubezpieczenia w pakiecie OC+NNW.
 

Poleć szkolenie znajomemu