Mamy 9341 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: W dniu 1 marca 2016 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. poz. 1812). Nowelizowany akt prawny zawiera przepisy dotyczące konstruowania i redagowania ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego (uchwał). Uchwały będące aktami prawa miejscowego przekazywane do publikacji powinny być zredagowane zgodnie z nowymi zasadami. Prawidłowość i legislacyjna poprawność aktów prawa miejscowego może być przedmiotem kontroli organu nadzoru oraz pozostaje w kognicji sądów administracyjnych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: CZĘŚĆ I
(teoretyczna)

Podstawowe problemy legislacyjne związane z redagowaniem aktów prawa miejscowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów objętych ostatnią nowelizacją ZTP.

1. Znaczenie zasad techniki prawodawczej: jakie mogą być konsekwencje ich nieprzestrzegania i jak zasady techniki prawodawczej łączą się z regułami wykładni.

2. Redagowanie uchwały – aktu prawa miejscowego:
tytuł,
podstawa prawna,
oznaczanie przepisów uchwały i ich systematyzacja,
struktura uchwały,
przepisy ogólne,
kolumnowa budowa przepisu,
użycie spójników,
typowe środki techniki prawodawczej,
przepisy końcowe.

3. Nowelizacja uchwały.

4. Tekst jednolity.

5. Sprostowanie błędu.

CZĘŚĆ II
(warsztatowa)

1. Przygotowanie projektu uchwały na podstawie wybranego upoważnienia ustawowego.

2. Przygotowanie nowelizacji projektu według określonych założeń wstępnych.
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony FRR
 

Poleć szkolenie znajomemu