Mamy 9742 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM UE

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Rozliczanie Projektów

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Wielgus
tel.: 22 351 93 26
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W TYM PROJEKTEM PARTNERSKIM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UE
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Rozliczanie Projektów
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci: Pracownicy beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, menedżerowie i członkowie zespołów projektowych, a także osoby z kierownictwa beneficjenta, które nadzorują projekty w swoich jednostkach i reprezentują beneficjenta na zewnątrz.

Cele i korzyści ze szkolenia: Zapoznanie pracowników beneficjentów z zasadami zarządzania projektami UE oraz aktualnym stanem aktów prawnych i Wytycznych na lata 2014-2020 i przygotowanie ich do pracy samodzielnej oraz w zespołach projektowych. Wymagana jest podstawowa wiedza o funduszach strukturalnych UE.
Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia:
- Znajomość zasad realizacji rzeczowej projektu.
- Umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie.
- Znajomość zasad zatrudniania i zarządzania personelem.
- Umiejętność realizacji projektów partnerskich.
- Umiejętność przygotowania wniosku o płatność.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, dyrektor w Instytucji Wdrażającej, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada 19 letnie doświadczenie trenerskie. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS 2014. Ekspert w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Program: 1. Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków UE:
a. Style zarządzania projektem.
b. Narzędzia stosowane do zarządzania.
c. Zakres obowiązków kierownictwa w projektach UE.
d. Zadania personelu projektowego a obowiązku służbowe.
e. Instytucji.
2. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu:
a. Mierzenie postępu rzeczowego w projektach.
b. Zarządzanie wskaźnikami.
c. Nadzorowanie wydatków w projekcie.
d. Zarządzanie płynnością w projektach.
3. Realizacja projektów partnerskich:
a. Definicja projektu partnerskiego.
b. Zakres umowy partnerskiej.
c. Przepływy środków między partnerami.
d. Podejmowanie decyzji w projektach partnerskich.
e. Sprawozdawczość i rozliczanie w projektach partnerskich.
4. Uprawnienia do podejmowania decyzji partnerskich:
a. Uprawnienia do reprezentowania beneficjenta.
b. Reprezentacja łączna.
c. Pełnomocnicy.
d. Zakres uprawnień członków zespołu projektowego.
e. Hierarchia służbowa i hierarchia projektowa.
5. Zarządzanie personelem:
a. Definicja personelu projektu.
b. Wykonawcy w projekcie.
c. Obowiązki beneficjenta wynikające zatrudnienia osób w projekcie.
d. Obowiązki personelu projektu.
e. Baza personelu.
6. Zarządzanie wnioskiem o płatność:
a. Zbieranie danych w postępowaniu rzeczowym.
b. Zbieranie danych i dokumentów potwierdzających wydatki.
c. Współpraca z partnerami w projekcie.
d. Nadawanie uprawnień do pracy w SL 2014.
e. Przygotowanie i składanie wniosku o płatność.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu