Mamy 9321 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA ST

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY W VAT W 2018 ROKU
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat split payment w VAT (tzw. mechanizmu podzielonej płatności), zasad oraz skutków jego stosowania dla dostawcy i nabywcy, w tym korzyści wynikających z jego zastosowania oraz obciążeń z nim związanych. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniem należytej staranności w VAT w kontekście wprowadzenia do polskiego systemu prawa podatkowego instytucji split payment – jako narzędzia zapobiegającego wyłudzeniom w VAT.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert Frr
Wielkość grupy: 15
Program: I. Podzielona płatność w VAT (split payment)
1. Cel – Split payment jako element pakietu uszczelniającego

2. Istota mechanizmu podzielonej płatności

3. Kto i w jakich okolicznościach może stosować mechanizm¬ (zakres podmiotowy i przedmiotowy)

4. Dobrowolność zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
co to oznacza?
czy mechanizm można stosować wybiórczo?

5. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce – jak to zrobić?
jak rozliczyć transakcje przy zastosowaniu Split payment? („komunikat przelewu” w przypadku Split payment?
dane wskazywane w komunikacie przelewu
czy można zastosować podzieloną płatność do części faktury?
co w przypadku zaliczek (przedpłat)?
co w przypadku faktur korygujących?
skutki pomyłkowej wpłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rzecz innego podmiotu niż dostawca wskazany w fakturze
formy regulowania zobowiązań (gotówka, przelew, płatność kartą, kompensata, barter) a podzielona płatność

6. Rachunek VAT (ustawa o VAT i prawo bankowe, SKOK)
zmiany prawie bankowym
obligatoryjny czy dobrowolny?
odpłatny czy nieodpłatny?
czy wymaga odrębnej umowy?
zakładanie rachunku VAT
kilka rachunków związanych z działalnością gospodarczą w jednym lub kilku bankach (SKOK-ach) - ile rachunków VAT?
status środków zgromadzonych na rachunku VAT
źródła zasilania rachunku VAT (kontrahenci; zwrot VAT; przelew z innego rachunku VAT)
zakres dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT (na co można przeznaczyć środki na rachunku VAT? Czy można opłacić inne podatki niż VAT?)
wyłączenie niektórych obowiązków banku w stosunku do rachunku VAT

7. Skutki zastosowania mechanizmu po stronie nabywcy – zachęty
wyłączenie sankcji w VAT – warunki i zakres zastosowania
wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych – warunki i zakres zastosowania
wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości – warunki, zakres
okoliczności wyłączające zastosowanie preferencji
zastosowanie mechanizmu a należyta staranność w kontekście odliczenia VAT

8. Skutki zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przez nabywcę po stronie dostawcy
czy dostawca ma wpływ na zastosowanie podzielonej płatności przez nabywcę?

9. „Uwolnienie” środków z rachunku VAT
warunki
termin
forma
zasady
odmowa „uwolnienia” środków z rachunku VAT
kwota „uwolnienia” wyższa niż kwota na rachunku VAT – co wtedy?

10. Zmiany w zakresie zwrotu VAT- zwrot różnicy podatku na rachunek VAT
uprawnienie czy obowiązek?
termin, warunki, zasady
czy możliwy gdy podatnik nie stosuje mechanizmu podzielonej płatności?

11. Skonto za wcześniejszą zapłatę zobowiązania w VAT z rachunku VAT
warunki skorzystania
jak wyliczyć wartość skonta?
czy możliwy gdy podatnik nie stosuje mechanizmu podzielonej płatności?

12. Pozostałe istotne zmiany w prawie bankowym związane z wprowadzeniem split payment
realizacja przelewów w przypadku stosowania Split payment
zapłata podatku VAT do urzędu
uwolnienie środków z rachunku VAT
zamknięcie rachunku rozliczeniowego powiązanego z rachunkiem VAT

13. Zmiana ustawy o SKOK-ach związana z wprowadzeniem split payment

14. Ustawa o rachunkowości - ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o środkach na rachunku VAT

15. Zmiany w Ordynacji podatkowej związane z mechanizmem podzielonej płatności

16. Split payment a płynność finansowa podatnika

17. Split payment - koszty
II. Inne zmiany w VAT
– (zależnie od postępu prac legislacyjnych)
III. Należyta staranność podatnika w VAT po wprowadzeniu instytucji Split payment
Należyta staranność podatnika w VAT po wprowadzeniu instytucji Split payment
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem naszej strony internetowej(www.frr.pl)
 

Poleć szkolenie znajomemu