Mamy 9344 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW - PRZYGOTUJ OFERTĘ, WYGRAJ PRZETARG
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie z prawami i obowiązkami wykonawców poprzez omówienie szczegółów funkcjonowania systemu zamówień publicznych w świetle aktualnych przepisów. Celem szkolenia jest także nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych do ustawy, które umożliwią bezproblemowe uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Eksperci FRR - Łukasz Domagała
Wielkość grupy: 10
Program: I. Akty prawne z zakresu zamówień publicznych.

II. Przedmiot regulacji.

III. Definicje ustawowe.

IV. Zasady udzielania zamówień publicznych.

V. Kwotowe progi zamówień.

VI. Wyłączenia stosowania ustawy.

VII. Sposoby szacowania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.

VIII. Instytucja i zadania komisji przetargowej.

IX. Stosowanie terminów w zamówieniach publicznych.

X. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XI. Postępowanie o udzielenie zamówienia:
- tryby udzielania zamówień,
- warunki udziału w postępowaniu,
- dokumentacja potwierdzająca spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia wykonawców (przesłanki wykluczenia, badanie oferty, wybór oferty, najkorzystniejsza oferta),
- terminy składania ofert,
- zmiany w zakresie elementów SIWZ - wyjaśnienia, modyfikacja,
- instytucja dialogu technicznego (cel wprowadzenia, sposób zastosowania - zakres dopuszczalnego doradztwa, dokumentowanie czynności),

XII. Umowy w zamówieniach publicznych i ich aneksowanie.

XIII. Środki ochrony prawnej.

XIV. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy i aktów wykonawczych.


W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty praktyczne obejmujące:
- Szukanie ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego.
- Analiza ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Składanie zapytań do niejasnych treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Prawidłowe przygotowanie oferty wraz z dokumentacją stanowiącą jej załączniki zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Prawidłowe przygotowanie odwołania oraz skargi do sądu.
- Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego
- Omówienie problemów, które najczęściej pojawiają się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego od strony wykonawcy.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
osoby, które przygotowują oferty oraz dokumentacje niezbędną do uczestniczenia jako wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
osoby które reprezentują wykonawców przed instytucjami, które rozstrzygają spory w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych z perspektywy wykonawcy.
 

Poleć szkolenie znajomemu