Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie rozwojem pracowników i budowanie ścieżek

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Klaudia Adamus
tel.: 515 212 450, 12 399 41 69
email: kadamus@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie rozwojem pracowników i budowanie ścieżek karier
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Zarządzanie rozwojem pracowników nie ogranicza się tylko do organizacji i przeprowadzenia szkoleń w organizacji, to zdecydowanie szersze pojęcie i wymaga większej roli działów HR i całej kadry kierowniczej organizacji. To nie tylko szkolenia w tradycyjnej formie, ale również wiele form nieformalnych sposobów uczenia się, które pozwoli zwiększyć potencjał pracowników organizacji.

Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Adrianna Zbińska

Trener i praktyk. Ukończyła zarządzanie oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe pedagogiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wieloletni menedżer, kierujący spółką i wieloma projektami.
Wielkość grupy: 10
Program: Korzyści dla uczestników
• Poznanie praktycznych wskazówek dotyczących zagadnień dotyczących tematyki zarządzania rozwojem pracowników w organizacji
• Poznanie narzędzi i roli badania potrzeb rozwojowych pracowników
• Poznanie formalnych i nieformalnych form uczenia się
• Pokazanie zmieniającej się roli działów HR i kadry kierowniczej organizacji w procesie rozwoju pracowników.


Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach HR w organizacjach, zajmującymi się rozwojem pracowników (aktualnych i planujących rozpoczęcie pracy w tym zawodzie).


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia
Szkolenie prowadzone będzie warsztatowo, mocno aktywizując uczestników. Podczas zajęć wykorzystane zostaną między innymi:
• Krótkie prezentacje wykładowe
• Ćwiczenia w grupach, dwójkach
• Testy
• Dyskusje moderowane
• Studium przypadku
• Praca indywidualna
• Film
Struktura szkolenia: prezentacje wykładowe: 30%, część warsztatowa: 70%


Program szkolenia

1. Rozwój pracowników w organizacjach – podejście biznesowe
• Zasoby ludzkie jako największy potencjał organizacji
• Czynniki ułatwiające uczenie się w organizacjach
• Różnice pomiędzy szkoleniem a rozwojem pracowników
• Etapy rozwoju pracowników
• Cykl rozwojowy w organizacji - model biznesowy
o Rozwój a wyniki w organizacji
o Model wdrożeniowy
• Budowanie efektywnej polityki rozwoju pracowników

2. Formalne i nieformalne sposoby uczenia się
• Model 70:20:10 w praktyce biznesowej
o formy uczenia się przez doświadczenie
o formy uczenia się od innych
o tradycyjne formy uczenia się
• Co jest niezbędne do wprowadzenia 70:20:10?
• Rola HR tradycyjnie i w modelu 70:20:10
• Transfer nowych umiejętności na stanowisko pracy
o Dotychczasowe doświadczenia - przegląd dostępnych badań
o Bariery w transferze nowych umiejętności

3. Koncepcje nauczania osób dorosłych
• Zasady nauczania osób dorosłych
• Cykl „uczenia się przez doświadczenie” Davida Kolba
• Teoria nauczania według Honeya i Mumforda
• Lewo/Prawo – półkulowy styl nauki

4. Rola kadry kierowniczej w procesie rozwoju
• Klimat organizacji sprzyjający rozwojowi pracownikom – nastawienie kierowników (rozwój pracowników jako podstawowa kompetencja kierowników)
• Rozmowa oceniająca jako ważny element rozwojowy pracowników
• Rola kadry kierowniczej w szkoleniach wewnętrznych organizacji

5. Badanie potrzeb rozwojowych w organizacji- ćwiczenia
• Diagnoza potencjału rozwojowego pracowników
o Informacje z ocen okresowych
o AC i DC
o Pozostałe narzędzia badawcze (wywiad, obserwacja, burze mózgów, ankieta, testy i inne)
• Etapy badania potrzeb rozwojowych
• Cele rozwojowe i szkoleniowe
• Budowanie ścieżek rozwoju pracowników
• Wybór form uczenia się pracowników (formalne i nieformalne)

6. Ocena efektywności
• Kiedy projekt możemy uznać za udany?
• Narzędzia służące do badania efektów szkoleniowych
• Ocena szkolenia - oparta na modelu Donalda L. Kirkpatricka

7. Podsumowanie szkolenia

Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu