Szkolenie: Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia :: Szkolenia w Edustacja.pl
Mamy 9906 aktualnych szkoleń oraz 5246 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Klaudia Adamus
tel.: 515 212 450, 12 399 41 69
email: kadamus@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja
Metodyka: Filmy
Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: „Potrzeba mi 3 minut, aby przygotować przemówienie 3-godzinne; 3 godzin, aby przygotować przemówienie 3- minutowe, a będę potrzebować 6-ściu godzin, jeśli doskonale znam temat” (Bismarc)

Każdy z nas pozostając w jakiejkolwiek relacji z innymi ludźmi, dostarcza im informacji na swój temat i czyni to za pomocą słów i/ lub niewerbalnie. Oznacza to, że chcemy tego czy nie – nie możemy nie wysyłać komunikatów na swój temat. Ludzie zaś, komunikując się z nami, informacje te odbierają i na tej podstawie tworzą sobie obraz naszej osoby. Oznacza to znów, że chcemy tego czy nie – pozostawiamy ślad w myślach, w emocjach i w pamięci ludzi, z którymi się kontaktujemy.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności autoprezentacyjnych podczas wystąpień publicznych oraz umiejętności profesjonalnego przygotowania prezentacji, technik wzbudzania i podtrzymywania zainteresowania słuchaczy, radzenia sobie z tremą, stresem i trudnymi sytuacjami w trakcie wystąpień publicznych.

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:
• zdobędą wiedzę dotyczącą struktury dobrej prezentacji, jej zaprojektowania i zrealizowania
• nauczą się wykorzystywać narzędzia wspierające prezentację
• rozwiną umiejętności budowania odpowiedniej atmosfery podczas wystąpień publicznych
• opanują umiejętności minimalizowania tremy (tzw. stresu autoprezentacyjnego)
• nauczą się świadomie wykorzystywać mowę ciała i inne elementy komunikacji niewerbalnej
• poznają techniki pobudzania i utrzymania zainteresowania słuchaczy i zapobiegania ich znużeniu
• dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać techniki autoprezentacji – magia pierwszego i … drugiego wrażenia do budowania wizerunku profesjonalnego i wiarygodnego mówcy
• będą mieli okazję przygotować i przećwiczyć własne mini – prezentacje

Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Agnieszka Olejnik

Dyplomowany trener biznesu i coach, doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju
Wielkość grupy: 10
Program: I. AUTOPREZENTACJA JAKO KOMUNIKAT W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH
1. Efekt „pierwszego wrażenia”
2. Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym
3. Autodiagnoza stylu
5. Dostosowanie wizerunku do sytuacji publicznych
6. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego kolorem i stylem -
• strój
• akcesoria i symbole statusu
7. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego głosem – komunikacja wokalna
8. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego słowem – komunikacja werbalna
9. Budowanie wizerunku i autorytetu występującego postawą – metoda PROSTO

II. PRZYGOTOWANIE DOBREJ PREZENTACJI – STRUKTURA DIAMENTU
1. Zdefiniowanie celu prezentacji – o czym chcesz mówić
2. Kto będzie słuchał – analiza audytorium
3. Zabłyśnij na wejściu – schemat otwarcia prezentacji
4. Mocny PSB (Power Sound Bite)
5. Treść główna – co i w jaki sposób zawrzeć w prezentacji
6. Efektywne i efektowne zakończenie
7. 9 filarów znakomitej prezentacji

III. SPOSOBY PRZYCIĄGANIA UWAGI SŁUCHACZY
1. Style zapamiętywania i uczenia się dorosłych
2. Budowanie relacji ze słuchaczami
3. Techniki pobudzania i podtrzymywania zainteresowania
4. Jak z dobrej prezentacji zrobić świetną – naucz się opowiadać historie
5. Wykorzystanie humoru
6. Prezentacja za pomocą środków audiowizualnych – mity i fakty (Power Point, flipchart, rzutnik multimedialny, tablica)

IV. PROWADZENIE PREZENTACJI
1. Znalezienie własnego stylu
2. Odpowiadanie na pytania z Sali
3. Techniki radzenia sobie ze stresem i z tremą podczas wystąpienia publicznego
4. Zwroty, którymi nie należy zaczynać i zwroty, którymi nie należy kończyć prezentacji
5. Zwroty, którymi warto rozpocząć i którymi warto skończyć prezentację

V. PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH MINI - PREZENTACJI – ĆWICZENIA DOSKONALĄCE INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCI AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
1. Studium przypadku oparte na tematach z życia codziennego i pracy

VI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA
1. Indywidualny plan działania

Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu