Mamy 9339 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: IT dopasowane do Biznesu

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie usługami w IT

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Iwona Kula
tel.: 221015881
email: szkolenia@provilogic.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: IT dopasowane do Biznesu
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie usługami w IT
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: IT dopasowane do Biznesu to cel, który stawiają sobie najbardziej świadomi CIO i którego coraz częściej oczekuje Zarząd. Dopasowanie to nabiera szczególnego znaczenia w obecnych realiach transformacji cyfrowej, gdy IT to nie tylko wsparcie operacji biurowych czy umożliwienie przebiegu procesów biznesowych, ale strategiczny zasób firmy decydujący o jego pozycji na rynku i możliwościach rozwoju.
„IT dopasowane do Biznesu” (Business-Aligned IT),  to szkolenie oparte na autorskim rozwinięciu modelu SAMM (Strategic Alignment Maturity Model) profesora Jerry’ego Luftmana. Istotą zmian było dostosowanie modelu do realiów współczesnego rynku i rozbicie oceny na poszczególne obszary (strategia, architektura, rozwój, wsparcie użytkowników, operacje, technologia). Ważną zmianą jest również sposób oceny – stopnie dojrzałości zostały zastąpione fazami, z których każda jest właściwa dla danego etapu rozwoju. Organizacja może zweryfikować, czy znajduje się w fazie zgodnej z własnymi oczekiwaniami.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trener posiadający kompetencje merytoryczne poparte kilkuletnią praktyką oraz bardzo duże doświadczenie dydaktyczne.
Z najwyższą starannością, dostosujemy  prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.
Program: Szkolenie składa się z dwóch części. W pierwszej części mającej charakter wykładu uczestnicy poznają zagadnienia dopasowania oraz dwuwymiarowy model dopasowania. W części drugiej uczestnicy korzystając z modelu oceniają dopasowanie swojej organizacji a następnie wypracowują działania naprawcze.
.      Dopasowanie IT i Biznesu w praktyce
a.      Zagadnienia dopasowania w kontekście transformacji cyfrowej
b.      Poziomy dopasowania (dopasowanie na różnych szczeblach zarządzania)
c.      Dopasowanie a charakter organizacji (wielkość, branża, strategia rynkowa itp.)
d.      Stan dopasowania na świecie (benchmark)
2.      Zagadnienie dopasowania w popularnych standardach
a.      Zarządzania utrzymaniem (ITIL)
b.      Zarządzania projektami (PRINCE2, PMBoK, AgilePM)
c.      Rozwoju i operacji (Kanban, Scrum, DevOps)
d.      Architektury korporacyjnej (TOGAF, ArchiMate)
e.      Nadzoru IT (CobiT)
3.      Modele dopasowania IT i Biznesu
a.      SAM (Strategic Alignment Model)
b.      SAMM (Strategic Alignment Maturity Model)
c.      Mapa strategii Kaplana i Nortona
d.      SOMF (Service-Oriented Modeling Framework)
e.      Business/IT Fusion
4.      Wprowadzenie do oceny dopasowania IT i Biznesu
a.      Dwuwymiarowy model dopasowania
b.      Obszary dopasowania i ich kluczowe czynniki sukcesu
c.      Aspekty dopasowania i ich kluczowe czynniki sukcesu
d.      Fazy dojrzałości dopasowania
5.      Praktyczna ocena obszarów dopasowania (ćwiczenie 1)
a.      Obszar strategii
b.      Obszar architektury
c.      Obszar rozwoju (projektów)
d.      Obszar wsparcia użytkowników
e.      Obszar operacji (utrzymania)
f.       Obszar technologii (infrastruktury)
6.      Praktyczna ocena aspektów dopasowania (ćwiczenie 2)
a.      Aspekt nadzoru (planowania, finansowania, nadawania priorytetów, pomiaru wartości i raportowania)
b.      Aspekt roli IT (miejsca w strukturze, sponsorów, współpracy, innowacyjności i wizerunku)
c.      Aspekt procesów (dojrzałości, standaryzacji, elastyczności, integralności i zaangażowania)
d.      Aspekt komunikacji i kompetencji (relacji, wiedzy, wzajemnego zrozumienia, współdziałania i form komunikacji)
7.      Poprawa dopasowania (ćwiczenie 3)
a.      Wybór obszarów do poprawy
b.      Określenie aspektów poprawy
c.      Zdefiniowanie działań polepszających
8.      BizDevOps i zagadnienia konwergencji IT i Biznesu
a.      Istota koncepcji
b.      Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
c.      Architektura Przedsiębiorstwa 2.0
d.      BizDevOps a zarządzanie przedsiębiorstwem
e.      Zespół BizDevOps
Wymagania: brak
 

Poleć szkolenie znajomemu