Mamy 9595 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Medyczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
G.B. Management
tel.: 71/78 33 285, 71/78 36 911
email: gbm@ddskm.pl, gbm@onet.pl
nasza strona www.ddskm.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Medyczne
Metodyka: Wykłady
Opis: Cel kształcenia
Pielęgniarka samodzielnie wykona szczepienia ochronne.

Czas kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (Nr 03/08) wynosi 80 godzin dydaktycznych,
w tym:
zajęcia teoretyczne 35 godzin,
zajęcia praktyczne 45 godzin.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: KWALIFIKACJE KADRY DYDAKTYCZNEJ

Wykładowcami, opiekunami stażu mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie i aktualnie udzielające świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:
1. Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, położnictwa.
2. Posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, środowiska nauczania i wychowania, neonatologicznego, położniczego.
3. Posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie immunologii, pediatrii, neonatologii, epidemiologii, chorób zakaźnych.
4. Posiadają ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub inne merytoryczne kwalifikacje niezbędne do realizacji wybranych zagadnień.
Wielkość grupy: 30
Program: MODUŁ I ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W POLSCE
Cel modułu
Pielęgniarka zorganizuje wykonanie szczepień ochronnych w oparciu o obowiązujące procedury.

MODUŁ II PODSTAWY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
Cel modułu
Pielęgniarka omówi uwarunkowania w zakresie wykonywania szczepień ochronnych.
MODUŁ III SZCZEPIENIA NOWORODKÓW
Cel modułu
Pielęgniarka wykona szczepienia ochronne noworodka i oceni reakcję poszczepienną.

MODUŁ IV SZCZEPIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH
Cel modułu
Pielęgniarka wykona obowiązkowe i zalecane szczepienia ochronne dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz oceni reakcję poszczepienną.

Wymagania: Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna która:
1. posiada prawo wykonywania zawodu
2. posiada co najmniej 3 miesięczny staż pracy w zawodzie
3. została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora
 

Poleć szkolenie znajomemu