Mamy 9249 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO l

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Wioleta Kamińska
tel.: (22) 696 80 20
email: langas@langas.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja VII Rynki kapitałowe i inwestycyjne
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka:
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: DZIEN I

COMPLIANCE W USŁUGACH INWESTYCYJNCYH I FINANSOWYCH (DALEJ JAKO INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE – I&MC) KRYZYSY I SKANDALE W INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE

ESMA – Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem
Regulacje krajowe
Subprime, Enron, LIBOR, FX, „kryzysopcyjny”
STRUKTURA I STATUS AKTÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RTS, ITS I TZW. GUIDELINES

Rys historyczny,
Poziom 1,
Poziom 2,
Różnice pomiędzy RTS a ITS,
Poziom 3.
AKTY PRAWNE Z ZAKRESU I&MC
KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU

KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
Inne podmioty Nadzoru
Regulatorzy europejscy
Regulatorzy amerykańscy
KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
FIRMA INWESTYCYJNA A BANK Z ART. 70 UST. 2 USTAWY O OBROCIE
BANK POWIERNICZY
RODZAJE USŁUG MAKLERSKICH

Przyjmowanie i przekazywanie zleceń,
Wykonywanie zleceń
Oferowanie
Zarządzanie portfelem
Doradztwo inwestycyjne
RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
BENCHMARKI

NWIBOR/WIBID
POLONIA
FX NBP
TESTY ZGODNOŚCI I KONTROLE
PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W MIFID

DZIEN II

SYSTEM NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
SYSTEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
WYTYCZNE I STANOWISKA REGULATORÓW (POLSKA)

Stanowisko UKNF w zakresie funkcjonowania w ramach firm inwestycyjnych systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance)
Stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego oraz uzupełniające stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usługi doradztwa inwestycyjnego
Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex
Wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych
WYTYCZNE I STANOWISKA REGULATORÓW (EUROPA)

ESMA- Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements
ESMA Wytyczne w sprawie zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID)
MIFID II / MADII/MAR/PRIIPS

Założenia
Status i stan implementacji
Główne zasady i definicje
Praktyczne aspekty wdrożenia
Zakres obowiązkowego raportowania spółek
Manipulacja w świetle dyrektyw
Trade surveillance dla osób zawodowo zajmujących się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń
Kary za naruszenia
Regulacje dot. indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych(benchmark)
Zachęty w MiFID II
Konflikt interesów w MiFID II
Rejestrowanie rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej
Funkcja compliance w MiFID II
 

Poleć szkolenie znajomemu