Mamy 9357 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte
EFS - tak

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Jadwiga Czarnowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Wrocławski). Jest mgr ekonomii – uzyskała dyplom na Wydziale Gospodarki Narodowej w Katedrze Handlu Zagranicznego AE. Jest absolwentką również Alliance Française. Otrzymała w Paryżu francuski dyplom DS.-d’Etudes Françaises Modernes. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe jako kierownik działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i resortu budżetowego oraz jako wykładowca kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. Prowadzi również szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania programów księgowych do zadań księgowych.
Program: I. Spółdzielnia mieszkaniowa jako podmiot rynku

1. Otoczenie rynkowe spółdzielni mieszkaniowej
2. Spółdzielnia mieszkaniowa i jej cechy wyróżniające
3. Nowelizacja z dnia 20.07. 2017 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
4. Tworzenie i rozliczanie funduszu remontowego
5. Nabywanie i utrata członkostwa
6. Powstawanie wspólnot mieszkaniowych w zasobach spółdzielni

II. Sprawozdawczość spółdzielni mieszkaniowej

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa

III. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni : zwyczajne i nadzwyczajne
2. Podział zysku
3. Rozliczenie straty
4. Uchwały
5. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków
Wymagania: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
omówienie podstaw prawnych funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
uporządkowanie lub zdobycie nowej wiedzy z zakresu księgowości spółdzielni mieszkaniowej i kompetencji organów spółdzielczych,
omówienie nowelizacji 2017 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ,
zapoznanie się z obowiązkami związanymi z zakończeniem roku we wspólnocie mieszkaniowej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
przeanalizowanie zmian ustawowych wprowadzonych w 2017r do działania spółdzielczości mieszkaniowej,
zdobycie wiedzy na temat prawnych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej jako odrębnej struktury organizacyjnej,
dokładne zapoznanie z pojęciami z zakresu księgowości wspólnoty mieszkaniowej,
nauka samodzielnego prowadzenia księgowości wspólnoty mieszkaniowej,
zapoznanie z zakładowym planem kont odpowiednim dla spółdzielni mieszkaniowych,
przeanalizowanie sprawozdawczości spółdzielni mieszkaniowej,
poznanie szczegółowych i praktycznych zasad rozliczeń zaliczek wnoszonych przez członków wspólnot,
po szkoleniu uczestnik będzie posiadał praktyczną umiejętność wykorzystania zdobytej na szkoleniu wiedzy.

Adresaci szkolenia:
początkujący księgowi,
samodzielni księgowy zainteresowani rozszerzeniem wiedzy o temat prowadzenia księgowości wspólnoty mieszkaniowej,
pracownicy działów finansowych spółdzielni mieszkaniowych,
osoby zarządzające wspólnotą mieszkaniową.

Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu,
materiały szkoleniowe,
serwis kawowy,
poczęstunek,
certyfikat.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu