Mamy 9361 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Przywództwo w praktyce

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Klaudia Adamus
tel.: 515 212 450, 12 399 41 69
email: kadamus@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem autorytetu, zadaniami lidera, zarządzaniem ludźmi, motywowaniem pracowników. Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w praktycznych i laboratoryjnych warunkach.

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:
• Zastosować zasady przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku „szefa”
• Przedstawić teorie motywacyjne, na których opierają się praktycznie wdrażane modele
• Zastosować zasady motywowania pracowników
• Przedstawić podstawy psychologiczne, na których budowane są systemy motywacyjne
• Skutecznie komunikować się z pracownikiem i prowadzić efektywne rozmowy oceniająco-motywujące
• Dopasować system motywacyjny do kultury organizacyjnej obowiązującej w firmie
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Aleksandra Chrapko

Doświadczony specjalista HR, ekspert w dziedzinie zarządzania ludźmi i umiejętności "miękkich", konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Pasjonat, w "lekki" sposób mówiący o nie zawsze "lekkich" sprawach.
Wielkość grupy: 10
Program: Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia
Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.:
• dyskusje
• studium przypadku
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• kwestionariusze i testy zachowań
• odgrywanie scenek/ról
• gry symulacyjne
• burze mózgów

Program szkolenia
1. Zespół
o Budowanie autorytetu
o Efektywny zespół – różnorodność ról
o Autodiagnoza własnej roli w zespole
o Lider zespołu – zadanie / zespół / jednostka
2. Przywództwo w obliczu zmian w organizacji
3. Motywowanie
o Podstawowe teorie motywacyjne i ch praktyczne zastosowanie
 Teoria Maslowa
 Teoria Herzberga
o Zasady motywowanie pracowników
 Motywowanie przez nagradzanie i karanie
 Pomysły na działania motywujące
o Motywowanie pracownika w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego (K. Blanchard)
o Kultura organizacyjna w motywowaniu pracowników (wartości, normy, wytwory)
o Systemy motywacyjne
 Motywacyjny system wynagradzania za pracę
 Planowanie ścieżek rozwoju i kariery
 Zaangażowanie stopniowane
o Błędy w motywowaniu pracowników
o Reguły skutecznego motywowania
o System oceny pracowników, jako element motywowania
4. Zarządzanie sytuacyjne
o Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych zachowań pracowników
o Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem
 Efektywna rozmowa
 Etapy prowadzenia rozmowy
5. Sztuka delegowania zadań
o Wyznaczanie celów (SMART)
o Proces delegowania i jego procedura
o Czynniki sukcesu w delegowaniu
o Elementy, które można delegować
o Granice delegowania
o Opory przeciwko delegowaniu
o Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania
o Komunikacja w procesie delegowania
o Krąg reguł, które obowiązują w delegowaniu
6. Zestaw psychologicznych narzędzi szefa
o Informacja zwrotna
o Pytania i parafrazy
o Stawianie granic i sztuka mówienia „NIE”
o Sztuka czynienia ustępstw
7. Szef coachem, mentorem, liderem

Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu