Mamy 9254 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka:
Opis: Cel edukacyjny szkolenia:
• omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
• zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
• omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
• zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
• omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
• omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatko
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.

2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.

3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD).

4. Obowiązki biura rachunkowego w obliczu istniejących przepisów, zakres wdrożenia instrukcji:
a) Obowiązki rejestracyjne:
• obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną,
• obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację,
• obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
• obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
b) Obowiązki analityczne:
• obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta,
c) Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:
• obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,
• obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości,
• obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,
• obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem,
d) Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).

5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
• zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
• zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:
• ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka,
• analiza oceny ryzyka,
• środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
• kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka,

8. „Karuzela podatkowa” - Mechanizm wyłudzenia podatku VAT:
• mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej,
• kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
• towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
• możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”,
• współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej”
• orzecznictwo w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT,
• konsekwencje podatkowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT.

9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków.
 

Poleć szkolenie znajomemu