Mamy 9360 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 022 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU ORAZ KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2014 -2020
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących konstrukcji budżetu oraz kwalifikowalności wydatków w projektach mogących zostać sfinansowanych z Funduszy Unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Anna Brzozowska
Wielkość grupy: 15
Program: I. Fundusze Unijne na lata 2014 - 2020

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
3. Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
4. Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
5. Program Polska Cyfrowa (POPC)
6. Program Polska Wschodnia (POPW)
7. Pozostałe programy pomocowe na lata 2014-2020

II. Kwalifikowalność wydatków

1. Zasady kwalifikowania wydatków w projektach finansowanych z Funduszy Unijnych. Na co zwrócić uwagę.
2. Środki trwałe, cross-financing, podatek VAT, amortyzacja, koszty osobowe, pomoc publiczna i de minimis.
3. Limity i ograniczenia wynikające z obowiązującej dokumentacji: wytyczne, SZOOP, regulaminy konkursów.
4. Obowiązek konkurencyjnego ponoszenia wydatków: PZP, zasada konkurencyjności.

III. Opracowywanie budżetu

1. Zasady konstruowania budżetu w projektach współfinansowanych ze środków unijnych – budżet zadaniowy, koszty bezpośrednie i pośrednie.
2. Koszty ryczałtowe – jako forma uproszczonej metody rozliczania wydatków.
3. Zapis budżetu w systemie komputerowym z wykorzystaniem np. Mewa 2.0

IV. Konsultacje indywidualne
 

Poleć szkolenie znajomemu